Przejdź do treści

Aktualności

ZMIANA TRYBU NAUCZANIA

Stosując się do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dn. 15.10.2020 r. (zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-88/2020)...

Szkolenie Biblioteczne dla studentów I roczników

Szanowni Państwo,   uprzejmie  informuję, że w roku akademickim 2020/21 obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów odbędzie się w formie zdalnej.   STACJONARNE I STOPNIA  Podstawą uzyskania zaliczenia będzie obecność na zajęciach...

Szkolenie BHP dla studentów I roczników

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam informacje dot. szkolenia w zakresie BHP dla studentów wraz kluczem dostępu do kursu BHP na platformie Moodle, na rok akademicki 2020/2021. Informuję, że szkolenie zamieszczone...

Kontakt do Starostów w roku akademickim 2020/2021

Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do starostów poszczególnych roczników w roku akademickim 2020/2021. forma studiów kierunek stopień rok opiekun Starosta/starościna S FP 1 I dr Patryk Szaj [w trakcie wyboru] S...