Przejdź do treści

Szkolenie Biblioteczne dla studentów I roczników

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie  informuję, że w roku akademickim 2020/21 obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów odbędzie się w formie zdalnej.

 

STACJONARNE I STOPNIA 

Podstawą uzyskania zaliczenia będzie obecność na zajęciach (MS Teams) z zakresu wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych (ćwiczenie praktyczne) oraz poprawne rozwiązanie testu na Platformie Moodle.

 

Ćwiczenia praktyczne odbywać się będą na Platformie Teams w terminie od 21 października do 20 listopada 2020 r.

 

Test będzie dostępny na platformie e-learningowej w terminie, o którym studenci zostaną poinformowani podczas zajęć. Klucze dostępu przesyłam w załączniku.

 

Studenci mają możliwość zapisania się na zajęcia praktyczne i wybór dogodnego terminu poprzez Platformę Moodle w terminie od 7 do 16 października 2020 r. Po upływie tego terminu możliwość zapisu zostanie zablokowana.

 

Szkolenia dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na Platformie Teams będą prowadzone w terminach:

poniedziałek – czwartek

 • 8.30 – 9.15
 • 9.20 – 10.05
 • 10.10 – 10.55
 • 11.00 – 11.45
 • 11.50 – 12.35
 • 16.00 – 16.45
 • 16.50 – 17.35
 • 17.40 – 18.25
 • 18.30 – 19.15

 

piątek

 • 8.30 – 9.15
 • 9.20 – 10.05
 • 10.10 – 10.55
 • 11.00 – 11.45
 • 11.50 – 12.35

 

Studenci mogą przepisać zaliczenie z poprzednich lat w terminie od 16 listopada do 11 grudnia 2020 r. pod warunkiem, że szkolenie to ukończyli w Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2015/2016 lub później. Zaliczenie można przepisać za pomocą formularza, który zostanie udostępniony w późniejszym terminie na stronie www Biblioteki.

 

STACJONARNE II STOPNIA 

Podstawą uzyskania zaliczenia będzie obecność na zajęciach (MS Teams) z zakresu wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych oraz poprawne rozwiązanie testu na Platformie Moodle. Ćwiczenia te będą się odbywać w terminie od 23 listopada 2020 r. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Test będzie dostępny na platformie e-learningowej w terminie, o którym studenci zostaną poinformowani podczas zajęć. Klucze dostępu zostaną przesłane w późniejszym terminie.

 

Studentom nie przepisujemy zaliczenia z poprzednich lat ze względu na zmianę treści szkolenia, chyba że szkolenie ukończyli w roku akademickim 2019/2020. W takim przypadku zaliczenie będzie można przepisać za pomocą formularza, który zostanie udostępniony w późniejszym terminie na stronie www Biblioteki.

 

NIESTACJONARNE I, II STOPNIA 

Szkolenie biblioteczne dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się wyłącznie w formie e-learningu (Platforma Moodle). 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia będzie poprawne rozwiązanie testu online. Materiały szkoleniowe i test będą dostępne na platformie e-learningowej Uniwersytetu Pedagogicznego od 1 grudnia 2020 do 15 stycznia 2021 roku. Klucze dostępu zostaną przesłane w późniejszym terminie.

 

Studenci mogą przepisać zaliczenie z poprzednich lat w terminie od 1grudnia do 18 grudnia 2020 r. pod warunkiem, że szkolenie to ukończyli w Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2015/2016 lub później. Zaliczenie można przepisać za pomocą formularza, który zostanie udostępniony w późniejszym terminie na stronie www Biblioteki.

 

Dodatkowych wyjaśnień udziela Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej (pok. 72, tel. 12 662-63-72). Szczegółowe informacje na temat szkolenia znaleźć można również na stronie domowej Biblioteki Głównej UP.

 

Z poważaniem,

Agnieszka Folga

Biblioteka Główna

Oddział Informacji Naukowej

 

Klucze do szkoleń – plik .pdf

Kategorie

Archiwa