Przejdź do menu Przejdź do treści

Rzecz jako znak, nośnik pamięci, świadek. Reprezentacje i konstrukty w literaturze, kulturze, języku

Studenckie Koło Naukowe Polonistów IFP UP zainicjowało naukową, recenzowaną serię wydawniczą!

Rzecz jako znak, nośnik pamięci, świadek. Reprezentacje i konstrukty w literaturze, kulturze, języku

Małgorzata Folwarska (red.), Tomasz Ryrych (red.), Klaudia Sordyl (red.)

Tom zbiorowy, zaplanowany jako I tom serii „Humanistyka Młodych”, stanowi interesujący zestaw propozycji interpretacyjnych i (jako całość) poszerza pole badawcze powstające w ramach tzw. „zwrotu ku rzeczom”.

Książka metodologicznie wpisuje się w dokonujący się w humanistyce ostatnich lat „zwrot materialny” i „zwrot ku rzeczom”, ale jej głównym atutem jest wnikliwe, „mikrologiczne” odczytanie wybranych tekstów literackich – tych znanych i także mnie znanych – pod kątem literackich i kulturowych funkcji, jakie w nich pełnią przedmioty. Sfokalizowanie na materialnej wyobraźni i przedmiotach w roli protagonistów, świadków i nośników znaczeń stanowi o oryginalności przyjętej w tomie perspektywy. Oryginalność ta wyraża się w jednostkowych wglądach, nie w proponowaniu jakichś ogólnych ram pojęciowych czy filozoficznego wyznania wiary. Stosowana przez Autorów metoda analiz łączy hermeneutykę literacką (a więc podejście względnie tradycyjne) z poszerzonym horyzontem antropologicznym i nierzadko z post-antropocentrycznym typem wrażliwości.

Publikacja pojawiła się już także w niektórych księgarniach internetowych:

https://libra.ibuk.pl/reader/rzecz-jako-znak-nosnik-pamieci-swiadek-reprezentacje-i-konstrukty-w-malgorzata-folwarska-tomasz-291933

https://ksiegarnia.pwn.pl/Rzecz-jako-znak-nosnik-pamieci-swiadek.-Reprezentacje-i-konstrukty-w-literaturze-kulturze-jezyku,1016469895,p.html

https://booktown.pl/e-booki/edukacja/152841,rzecz-jako-znak-nosnik-pamieci-swiadek-reprezentacje-i-konstrukty-w-literaturze-kulturze-jezyku

https://inbook.pl/rzecz-jako-znak-nosnik-pamieci-swiadek-reprezentacje-i-konstrukty-w-literaturze-kulturze-jezyku,id208616.html

https://upolujebooka.pl/oferta,175720,rzecz_jako_znak__nosnik_pamieci__swiadek_reprezentacje_i_konstrukty_w_literaturze__kulturze__jezyku.html

 https://www.taniaksiazka.pl/ebook-rzecz-jako-znak-nosnik-pamieci-swiadek-reprezentacje-i-konstrukty-w-literaturze-kulturze-jezyku-pdf-p-1847875.html

Seria „Humanistyka Młodych” ukazuje się pod merytoryczną opieką dr hab. Katarzyny Wądolny-Tatar, prof. UP, ale redagują ją młodzi badacze. W przygotowaniu jest drugi tom: Ramy odpowiedzialności. Twórczość Olgi Tokarczuk wobec rzeczywistości, red. Adrianna Chorąży, Małgorzata Folwarska, Aleksandra Szymoniak (Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2023). Zachęcamy studentów i doktorantów do nadsyłania tekstów naukowych (skonsultowanych z promotorami, pracownikami naukowymi) do tomu trzeciego, zaplanowanego na 2024 rok, poświęconego twórczości Wisławy Szymborskiej i osób z nią związanych: Szymborska wielostronnie. W stulecie urodzin noblistki. Na teksty oczekujemy do połowy lipca 2023 roku pod adresem: kolopolonistow@up.krakow.pl

Archiwa