Przejdź do treści

Biblioteka

Pracownicy Biblioteki Polonistyki i Informacji Naukowej:

mgr Małgorzata Idzior – Kierownik

mgr Justyna Buczyńska-Łaba

Pokój 247 (II piętro)
Tel. (012) 662 61 69
e-mail: midzior@ap.krakow.pl

strona internetowa BPiIN

profil Biblioteki w serwisie Facebook

Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych poprzez wypożyczanie na zewnątrz posiadają: pracownicy naukowi, studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych UP w Krakowie.

Archiwa