Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej

Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej została utworzona w roku 2007 jako jednostka organizacyjna w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odpowiedzialna przede wszystkim za zadania naukowe i dydaktyczne związane z kształceniem studentów polonistyki w ramach specjalności komunikacja społeczna.

Skład osobowy Katedry:

 • prof. dr hab. Stanisław Koziara – kierownik katedry
 • prof. dr hab. Bogusław Skowronek
 • dr hab. prof. UP Ewa Młynarczyk
 • dr Renata Dźwigoł
 • dr Maciej Malinowski
 • dr Magdalena Puda-Blokesz
 • dr Magdalena Ryszka-Kurczab
 • dr Iwona Steczko
 • dr Agnieszka Walecka-Rynduch

 

Badania naukowe

W Katedrze prowadzone są badania naukowe w ramach takich zagadnień, jak:

 • lingwistyka kulturowa
 • dziedzictwo biblijne w języku polskim (słownictwo, frazeologia, paremiologia, stylistyka)
 • język i styl polskich przekładów biblijnych
 • historia polskiego języka handlowego i rzemieślniczego (słownictwo, frazeologia)
 • współczesne tendencje w nazewnictwie handlowym
 • ludowe stereotypy językowe
 • ludowe słownictwo mitologiczne
 • kształtowanie się i przemiany polskiej epitafiki nagrobnej
 • językowy obraz inskrypcji nagrobnych z terenu Krakowa
 • język filmu
 • krytyczna analiza różnych odmian dyskursu
 • kultura popularna

Współpraca

Dla zapewnienia należytego przygotowania merytorycznego oraz praktycznego studentów specjalności komunikacja społeczna Katedra współpracuje z kilkoma instytucjami medialnymi z terenu Krakowa i regionu:

 • „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”, „Fakt”, „Konspekt”
 • Radio Kraków, Radio Alfa, Rafio Pryzmat, TVP-Kraków
 • Interia.pl, czasdzieci.pl, gazetakrakow.pl

Na płaszczyźnie naukowej i konferencyjnej realizowana jest także współpraca z zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi (m.in. Uniwersytet Narodowy w Czerniowcach, Ukraina; Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie, Litwa; Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja). W roku 2008 Katedra gościła studentów z Uniwersytetu w Nijmegen z Holandii, którzy zapoznali się z organizacją studiów w ramach specjalności komunikacja społeczna oraz wysłuchali kilku referatów przygotowanych przez studentów.

Konferencje naukowe

W roku 2010 Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej była inicjatorem i gospodarzem międzynarodowej konferencji naukowej nt. Dialog z tradycją (język – kultura – media) (Kraków), a także współorganizatorem dwóch konferencji nt. Rzecznicy prasowi a public relations (Ruda Śląska).

Bieżąca działalność naukowa

W Katedrze odbywają się comiesięczne zebrania naukowe, podczas których pracownicy, współpracownicy oraz doktoranci przedstawiają w formie referatowej wyniki swoich badań. Do stałej praktyki i działalności Katedry należy także zapraszanie z wykładem gościnnym reprezentantów innych środowisk naukowych z kraju i zagranicy. W ramach tej formy referaty wygłosili dotychczas m.in.:

 • prof. dr hab. Marian Skab (Uniwersytet w Czerniowcach, Ukraina), Formy adresatywne we współczesnym języku ukraińskim
 • prof. dr hab. Aloyzas Gudavičius (Šiauliai University, Litwa), Poznanie i językowy obraz świata
 • Adam Nowak (Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej), Rzecznictwo prasowe w samorządzie lokalnym
 • doc. Katarina Fichnova i dr Lukasz Wojciechowski (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, Słowacja), Jak dojrzewająca młodzież postrzega pojęcia oznaczające media
 • prof. dr hab. Andrzej Maria Rogala-Lewicki (UMCS), O badaniu motywacji frazeologizmów
 • prof. dr hab. Anna Pajdzińska (UMCS), Obraz pamięci w polszczyźnie

Studenckie życie naukowe

Pod egidą Katedry w ramach Studenckiego Koła Naukowego Polonistów działa Sekcja Komunikacji Społecznej. W toku dotychczasowej działalności Sekcji zorganizowano trzy studenckie konferencje naukowe. Z okazji jubileuszu 65-lecia powstania Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie studenci specjalności komunikacja społeczna współredagowali osobną publikację nt.Rozmowy na jubileusz (koncepcja T. Budrewicz, opieka merytoryczna. I. Steczko, opr. red. M. Malinowski), zawierającą wywiady z obecnym i byłymi rektorami Uniwersytetu.

Galerie zdjęć:

Wizyta studentów z Uniwersytetu w Nijmegen w Holandii
Wykład prof. Mariana Skaba z Uniwersytetu w Czerniowcach (Ukraina)
Dni Jana Pawła II 2008 – Piękno

Archiwa