Przejdź do treści

Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej

Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej

 

// zespół

 • prof. dr hab. Paweł Próchniak – kierownik Katedry
 • dr hab. prof. UP Marek Karwala
 • dr hab. prof. UP Renata Stachura-Lupa
 • dr hab. Andrzej Franaszek
 • dr Janusz Waligóra

 

Katedra utworzona została w roku 2010. Naukowo i organizacyjnie współpracuje między innymi z Zakładem Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, Zakładem Teorii i Antropologii Kultury UJ, Katedrą Pozytywizmu i Młodej Polski UJ, Instytutem Książki, Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, Fundacją im. Zbigniewa Herberta, Wydawnictwem a5, Universita Ca’Foscari Venezia.

Efektem prac badawczych i organizacyjnych podejmowanych przez pracowników Katedry jest między innymi portal internetowy stronypoezji.pl – działający pod auspicjami Komitetu Nauk o Literaturze PAN i Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

// profil fb

 

// wybrane konferencje organizowane i współorganizowane przez Katedrę Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej

Ameryka Miłosza – konferencja międzynarodowa organizowana w ramach „Roku Miłosza” przy wsparciu Instytutu Książki i we współpracy z redakcją czasopisma „Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ” (Kraków, 16-18 listopada 2011)

Bruno od Księgi Blasku – konferencja międzynarodowa zorganizowana w ramach Festiwalu im. Brunona Schulza we Wrocławiu; organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Instytut Filologii Polskiej UWr, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 14-16 listopada 2012)

Ryszard Krynicki: palimpsesty, labirynty, archipelagi – konferencja ogólnopolska zorganizowana w ramach przedsięwzięcia RK’70. Jubileusz Ryszarda Krynickiego we współpracy z Zakładem Poetyki i Krytyki Literackiej UAM i Wydziałem Polonistyki UJ (Kraków 26-28 czerwca 2013)

Zbigniew Herbert a ruch myśli – konferencja w ramach międzynarodowego sympozjum Herbert 2014. 90. urodziny poety; zorganizowana we współpracy z Fundacją im. Zbigniewa Herberta i Biblioteką Narodową (Warszawa, 27-29 października 2014)

Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania – sympozjum ogólnopolskie zorganizowane we współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (Lublin, 25-26 kwietnia 2014)

Przepisywanie kanonu: zagadnienia modernizacji języka literatury dawnej – konferencja ogólnopolska zorganizowana we współpracy z Instytutem Książki i Wydawnictwem Pasaże (Kraków, 6 maja 2015)

Steiner: rzeczywiste obecności – sympozjum ogólnopolskie zorganizowane we współpracy z Zakładem Teorii i Antropologii Kultury UJ i Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (Lublin, 22 stycznia 2016)

Gramatyki tworzenia – sympozjum ogólnopolskie zorganizowane we współpracy z Zakładem Teorii i Antropologii Kultury UJ i Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (Lublin, 25 września 2016)

 

// seminaria otwarte Katedry Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej

wybrane cykle seminariów:

 • Pisanie nowoczesności
 • Poeci „pokolenia przełomu”
 • Poezja w Krakowie
 • Blisko wiersza
 • Wiersze na podorędziu
 • Sztuka patrzenia: studium przedmiotu (którego nie ma) – seminaria przeprowadzone we współpracy z Wydziałem Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Fundacją im. Zbigniewa Herberta

gośćmi seminariów otwartych Katedry byli między innymi: prof. Ryszard Nycz, prof. Marian Stala, prof. Anna Czabanowska-Wróbel, prof. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, prof. Dariusz Czaja, dr Joanna Sarbiewska, Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski, Paweł Huelle, Jan Polkowski, Marcin Świetlicki, Jacek Podsiadło, Wojciech Bonowicz, Tomasz Różycki

 

// wybrane działania popularyzatorskie podejmowane przez Katedrę Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej

Miasto Poezji. Lubelskie spotkania literackie (od roku 2010)

RK’70. Jubileusz Ryszarda Krynickiego (Kraków, 26-28 czerwca 2013)

Herbert 2014. 90. urodziny poety – sympozjum międzynarodowe zorganizowane we współpracy z Fundacją im. Zbigniewa Herberta i Biblioteką Narodową (Warszawa, 27-29 października 2014)

Portret rodzinny Pana Cogito – ogólnopolski konkurs fotograficzny (czerwiec 2014)

Czytanie w podróży – czytanie świata – ogólnopolski konkurs fotograficzny (czerwiec-wrzesień 2015)

Wiadomość do kronikarza oblężonego Miasta – konkurs ogólnopolski (listopad-grudzień 2015)

Czytam w podróży – ogólnopolska akcja społeczna (6 kwietnia 2016)

Blisko wiersza – warsztaty dla członków Dyskusyjnych Klubów Książki zorganizowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Silesius” (Wrocław 13-15 maja 2016).

„Zaśpiewać na barykadzie wolności”. Festiwal piosenek Przemysława Gintrowskiego do wierszy Zbigniewa Herberta – ogólnopolski konkurs dla młodzieży (wrzesień-listopad 2016)

 

Archiwa