Katedra Poetyki i Teorii Literatury

Pierwszym kierownikiem Katedry Poetyki i Teorii Literatury był prof. dr hab. Adam Kulawik, autor rozpraw z zakresu wersologii polskiej i teorii wiersza oraz podręczników akademickich. W latach 2009–2014 jednostką kierował prof. UPdr hab. Zbigniew Bauer, uznany medioznawca i teoretyk kultury. Od 2014 roku funkcję kierownika sprawował prof. UP dr hab. Jerzy Waligóra, a z rokie 2016 tę funkcję przejęła dr hab. prof UP Katarzyna Wądolny-Tatar.
Zespół naukowo-badawczy i dydaktyczny katedry tworzą również:

 • prof. UP dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar
 • dr hab. Magdalena Roszczynialska
 • dr Jakub Knap

W ostatnich latach Katedra Poetyki i Teorii Literatury zorganizowała konferencje naukowe: Kamień w literaturze,języku i kulturze (8–9 XII 2011), Nowe poetyki miejskie (28–29 XI 2013). W jednostce wydawany jestrocznik „Studia Poetica” (w ramach uniwersyteckiej serii „AnnalesUniversitatisPaedagogicaeCracoviensis”, ale o osobnym ISSN).
Do przedmiotów akademickich stale realizowanych w katedrze należą: poetyka z elementami teorii literatury, teoria literatury,współczesna metodologia badań literaturoznawczych, a także przedmioty autorskie (m.in. wstęp do antropologii przestrzeni, gatunki i motywy literatury popularnej, mikrologia i miniatura literacka).
Prowadzone przez pracowników Katedry Poetyki i Teorii Literatury badania dotyczą:

 • genologii literatury i kultury
 • poezji polskiej XX i XXI wieku
 • prozy polskiej XX i XXI wieku
 • literatury i kultury popularnej
 • geopoetyki i urbanstudies
 • historii i teorii dramatu i teatru
 • naukowego edytorstwa dzieł literackich
 • edytorstwa książki dla dzieci i młodzieży

kontakt z Katedrą Poetyki i Teorii Literatury: kpitl.ifp@gmail.com

Archiwa