Katedra Mediów i Badań Kulturowych

Katedra Mediów i Badań Kulturowych powstała 1 października 2011 roku na bazie Pracowni Edukacji Medialnej. Kierownikiem Katedry jest prof. UP dr hab. Agnieszka Ogonowska. Pracownicy prowadzą badania z zakresu: mediów i nowych mediów, filmoznawstwa, teorii kultury, antropologii, edukacji medialnej, teorii literatury oraz komunikacji (audio)wizualnej.

Skład Katedry:

  • prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska (kierownik Katedry)
  • prof. dr hab. Bogusław Skowronek
  • dr hab., prof. UP Anna Ślósarz
  • dr hab. Magdalena Roszczynialska
  • dr hab. Patrycja Włodek
  • dr Jakub Kosek
  • dr Magdalena Stoch

Kategorie

Archiwa