Przejdź do treści

Kierunkowe Rady Jakości Kształcenia

Koordynatorzy kierunków

dr hab. prof. UP Ewa Horyń – koordynator kierunku filologia polska

dr Jakub Kosek – koordynator kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach

dr hab. prof. UP Halina Pawłowska-Jaroń – koordynator kierunku logopedia

 

Rada Jakości Kształcenia dla kierunku filologia polska 

dr hab. prof. UP Magdalena Sadlik – przewodnicząca

dr hab. prof. UP Patrycja Włodek

dr hab. prof. UP Janusz Waligóra

dr Katarzyna Pławecka

dr hab. prof. UP Ewa Horyń – koordynator kierunku

Małgorzata Folwarska – przedstawicielka studentów

 

Zespół ds. Planów i Programów Studiów oraz Kart Kursów dla kierunku filologia polska 

dr hab. prof. UP Ewa Horyń – koordynator kierunku

dr hab. prof. UP Renata Dźwigoł

 

Rada Jakości Kształcenia dla kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach 

dr Jakub Kosek – przewodniczący

dr hab. prof. UP Magdalena Roszczynialska

dr Jakub Knap

dr Ewelina Jarosz

dr Jakub Kosek

Yuliana Klymenko – przedstawicielka studentów

 

Zespół ds. Planów i Programów Studiów oraz Kart Kursów dla kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach 

dr Jakub Kosek – koordynator kierunku

dr hab. Magdalena Puda-Blokesz

 

Rada Jakości Kształcenia dla kierunku logopedia 

dr hab. prof. UP Marta Korendo- przewodnicząca

dr hab. prof. UP Marceli Olma

dr hab. prof. UP Halina Pawłowska-Jaroń – koordynator kierunku

Agnieszka Kowalcze – przedstawicielka studentów

 

Rada Jakości Kształcenia dla kierunku Media Content & Creative Writing

dr hab. prof. UP Agnieszka Walecka-Rynduch – przewodnicząca

dr Paweł Sporek

dr Patryk Szaj

dr Marcin Piątek – koordynator kierunku

 

Zespół ds. Planów i Programów oraz Kart Kursów dla kierunku Media Content & Creative Writing

dr Marcin Piątek – koordynator kierunku

dr Monika Kardasz

 

Zespół ds. Oferty Programowej IFP

dr hab. prof. UP Piotr Kołodziej – przewodniczący

prof. dr hab. Bogusław Skowronek

dr hab. prof. UP Renata Stachura-Lupa

dr hab. prof. UP Agnieszka Walecka-Rynduch

dr hab. prof. UP Andrzej Franaszek

dr hab. prof. UP Danuta Łazarska

dr hab. prof. UP Marzena Błasiak-Tytuła

dr Marta Karamańska

dr Marcin Piątek

dr Monika Kardasz

dr Agnieszka Jasińska

dr Magdalena Stoch

mgr Małgorzata Kuśnierz

Archiwa