Instytutowe zespoły ds. jakości kształcenia

*dr A. Walecka-Rynduch –  Kierunkowy koordynator ds. Jakości Kształcenia
*dr Marta Karamańska – przedstawiciel Dyrekcji IFP
*dr Renata Dźwigoł
*dr Danuta Łazarska
*dr Renata Stachura
*Dr Zdzisława  Orłowskiej-Popek
*Dr Anna Siudak

*dr Magdalena Roszczynialska – Kierunkowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia
*dr Marta Karamańska – przedstawiciel Dyrekcji IFP
*dr Magdalena Stoch

*dr Magdalena Roszczynialska – Kierunkowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia
*dr Marta Karamańska – przedstawiciel Dyrekcji IFP
*dr Magdalena Stoch

Obowiązki  kierunkowych koordynatorów ds. jakości kształcenia oraz kierunkowych zespołów ds. jakości kształcenia  określa Zarządzenie  Nr R/Z.0201-8/2013

Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej z 15 kwietnia 2013 r. w sprawie: wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym  im Komisji Edukacji Narodowej z późniejszymi zmianami – Aneks nr 2 z dnia 23 lutego 2015 r.

Archiwa