PRK

*prof. UP dr hab. K. Wądolny-Tatar –  koordynator PRK – przewodnicząca Zespołu
*dr Marta Karamańska – przedstawiciel Dyrekcji IFP
*dr Janusz Waligóra – odpowiedzialny za karty kursów z literatury współczesnej,  krytyki literackiej oraz literatury staropolskiej
*dr Małgorzata Chrobak – odpowiedzialny za karty kursów z literatury Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego oraz literatury współczesnej
*dr hab. M. Sadlik – odpowiedzialny za karty kursów z literatury romantyzmu  i pozytywizmu
*dr Ewa Horyń – odpowiedzialna za karty kursów z przedmiotów językoznawczych oraz kartami kursów przygotowywanymi przez pracowników zewnętrznych (spoza IFP)
*dr Piotr Kołodziej – odpowiedzialny za karty kursów specjalności nauczycielskiej
*dr Magdalena Puda-Blokesz – odpowiedzialna za karty kursów specjalności komunikacyjnej
*dr Halina Pawłowska–Jaroń – odpowiedzialny za karty kursów specjalności logopedycznej
*dr Jakub Knap – odpowiedzialny za karty kursów specjalności edytorskiej oraz z  poetyki i teorii literatury

*dr hab. Anna Ślósarz- koordynator PRK – przewodnicząca Zespołu
*dr Marta Karamańska – przedstawiciel Dyrekcji IFP
*dr Magdalena Stoch
*dr Jakub Kosek

Archiwa