Przejdź do treści

Kompetentny Nauczyciel – Mistrz i Wychowawca

funduszeunijne

 

Zapraszamy na studia nauczycielskie

Projekt „Kompetentny Nauczyciel – Mistrz i Wychowawca”

wspierany i promowany przez

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Studiowanie w ramach projektu:

 • jest szansą na uzyskanie kwalifikacji nauczyciela polonisty w najlepszej w Polsce uczelni sprofilowanej pedagogicznie
 • daje możliwość samodzielnego kształtowania ścieżek rozwoju osobowego, naukowego i zawodowego
 • gwarantuje wsparcie ekspertów w ramach zajęć indywidualnych
 • stwarza okazję do wymiany doświadczeń z nauczycielami i ze studentami z zagranicy
 • zapewnia zdobycie najwyższych kompetencji zawodowych we współpracy z profesjonalną kadrą badaczy i praktyków, zaangażowanych w kreowanie zmian w edukacji szkolnej, wywodzących się z krakowskiej szkoły dydaktycznej.

 

Innowacyjny program studiów, nowoczesne metody kształcenia:

 • tutoring – rozwijanie kreatywności i samodzielności myślenia; dbałość o indywidualny, osobowy i naukowy rozwój każdego studenta
 • przygotowanie przyszłych nauczycieli do wykorzystania tutoringu w edukacji szkolnej
 • rozbudowane moduły zajęć wiążących dydaktykę literatury i języka polskiego z edukacją regionalną i międzykulturową – rozpoznawanie środowiska lokalnego ucznia i wyzwań społeczeństwa wielokulturowego.

 

Nastawienie praktyczne:

 • praktyki realizowane w wybranych krakowskich szkołach
 • indywidualna współpraca studenta z wybraną szkołą pod patronatem Uczelni
 • zajęcia przygotowujące do rozwiązywania problemów dwujęzyczności
  w szkole
 • innowacyjna polonistyka performatywna w teorii i praktyce szkolnej
 • wyjazdy zagraniczne i realizacja projektów międzykulturowych

 

Zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę akademicką.

Udział w projekcie to szansa na to, by zostać nowoczesnym nauczycielem polonistą, gotowym na wyzwania współczesnego świata

Ciekawie, mądrze, skutecznie!

Linki:

Opis projektu

Szczegóły rekrutacji

Kadra dydaktyczna na wesoło 🙂

Projekt „KOMPETENTNY NAUCZYCIEL – MISTRZ I WYCHOWAWCA – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)

Wartość projektu: 5 593 079,80 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 5 425 287,40 zł

Kategorie

Archiwa