Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencje

Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową z cyklu „Dialog z Tradycją” VII OD TRADYCJI DO ANTYTRADYCJI,  która odbędzie się w dniach 15–16 maja 2023 roku

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa

 

 

 

 

 


Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Historycznojęzykową W kręgu dawnej polszczyzny V, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniach 5-6 grudnia 2022 r.

Zaproszenie (plik .docx)
Karta zgłoszeniowa (plik .docx)Szanowni Państwo,

Katedra Teorii i Antropologii Literatury oraz zespół redakcyjny rocznika „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” zapraszają pracowników i pracowniczki, doktorantów i doktorantki oraz studentów i studentki Instytutu Filologii Polskiej do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Języki antropocenu”, która odbędzie się w dniach 24-25 marca 2022 r. na platformie Microsoft Teams.

Propozycje wystąpień należy przesłać do 31 grudnia 2021 r. na adres teoria.i.antropologia@gmail.com. Zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko, stopień naukowy, afiliację, tytuł wystąpienia, abstrakt (do 500 słów), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu). Informacje o zakwalifikowaniu zgłoszenia zostaną wysłane do 10 stycznia 2022 r.

Opłata konferencyjna wynosi 150 złotych.

Publikacja artykułów pokonferencyjnych (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) nastąpi w punktowanym czasopiśmie naukowym.


Pobierz program konferencji (.pdf)


Pobierz harmonogram konferencji (.pdf)


Ośrodek Badań nad Mediami IFP wraz z zespołem badawczym „Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w Nowych Technologiach” Instytutu Prawa i Ekonomii oraz Akademią Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej nt.

Cyberkultura 3.0. : aspekty medialne, kulturoznawcze, psychologiczne, prawne

(konferencja online) – 17-18.06.2021

 

Proponujemy refleksję nad następującymi zagadnieniami:

 

1. Cyberkultura w świetle badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz praktyk socjokulturowych

Cyborgizacja człowieka – hybrydy technologiczne i bio-technologiczne konfiguracje

Sztuczna inteligencja (AI), wirtualna rzeczywistość (VR), rozszerzona rzeczywistość (AR), „zmieszana” rzeczywistość (MR) a pola działań i komunikacji współczesnego użytkownika

Kompetencje cyfrowe i kompetencje przyszłości a nowe elity władzy i życie w kapitalizmie informacyjnym

Kultura Web 3.0, i nowe strategie działań twórczych (literatura-sztuka-biznes-przemysły kreatywne)

Femboty, sexboty – ponowoczesne obiekty pożądania w kontekście humanistyki cyfrowej

Posthumanizm i transhumanizm jako nowe paradygmaty badań nad cyberkulturą i ich użytkownikami

Czatboty i gry problemowe w terapii, edukacji i profilaktyce chorób: wyzwania etyczne i twórcze

Interfejsy technologiczno-humanistyczne oraz roboty humanoidalne – nowe wzorce komunikacji i interakcji

Od mediów tradycyjnych do post-mediów i biomediów.

 

2. Prawne konteksty cyberkultury

Czy implementacja dyrektywy 2019/790 zrewolucjonizuje zasady dostępu do prasy w internecie

Wyzwania polityki medialnej, prawa prasowego i autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym

Smart contracts i inne przejawy progresji prawa nowych technologii w mediach

Projekt Prawa komunikacji elektronicznej a współczesne media

Zagrożenia cyberbezpieczeństwa w komunikacji

Miejsce cyberkutury w cyberatakach i cyber-wojnie – prawne podejście do doskonalenia uczestników wojny.

 

Zgłoszenia do 30 kwietnia 2021 r. prosimy przesyłać na adres mailowy: cyberkultura@up.krakow.pl

 

Zainteresowanych udziałem w konferencji w roli referenta lub dyskutanta prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi płatności przekazujemy w osobnej wiadomości e-mail.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł.

Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji naukowej.

 

Pobierz kartę zgłoszeniową

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska – przewodnicząca

agnieszka.ogonowska@up.krakow.pl

Dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP – vice-przewodniczący

bogdan.fischer@up.krakow.pl

Mgr Marcin Chudoba

marcin.chudoba@up.krakow.pl

Dr Jakub Kosek – sekretarz konferencji

jakub.kosek@up.krakow.pl

Dr Marcin Mazgaj

marcin.mazgaj@up.krakow.pl

dr Maria Rożnowska
maria.rożnowska@up.krakow.pl


 

Studenckie Koło Naukowe Polonistów

w Instytucie Filologii Polskiej

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

zaprasza do udziału w studenckiej konferencji naukowej

Życie rzeczy. Językowe, literackie, kulturowe konteksty i reprezentacje

obrady będą się toczyć zdalnie na platformie Microsoft Teams 22–23 kwietnia 2021 roku

 

Studia nad rzeczami mają charakter interdyscyplinarny, prowadzą do refleksji nad funkcjonowaniem ludzi w świecie przedmiotów i istnieniem przedmiotów w świecie ludzi. Ujawniają skomplikowane relacje, wskazują na (nie)samodzielność zarówno człowieka, jak
i rzeczy. Proponujemy namysł nad kwalifikacjami rzeczy w obszarze języka, literatury
i kultury, interesują nas:

 • dawne i współczesne badania nad rzeczami (np. materialność, sprawczość
  w kontekście badań humanistycznych, socjologicznych, psychologicznych; nieantropocentryczne konteksty studiów nad rzeczami, koncepcje: Brunona Latoura, Bjørnara Olsena, Ewy Domańskiej i innych);
 • rzecz i czas / czasownik (zakresy ludzkich działań i relacji z rzeczami: zbieranie, gubienie, gromadzenie, wytwarzanie, niszczenie, używanie, przechowywanie, porządkowanie);
 • rzecz i przestrzeń (aspekty związane z sytuowaniem, zmianą miejsca, geopoetyką opisu i doświadczenia);
 • kolekcja jako opisowa kategoria badań nad rzeczami;
 • biografie rzeczy w literaturze i kulturze;
 • rola przedmiotów materialnych w ludzkiej egzystencji indywidualnej i zbiorowej (np. rzeczy pierwsze i rzeczy ostatnie, podarunki, pamiątki, eksponaty, zabawki);
 • afekcja w związku z rzeczami;
 • rzecz jako Inny;
 • przedmioty (w) pamięci, memoryzacja rzeczy;
 • mikrologia rzeczy – niepozorne drobiazgi, gadżety, bibeloty, przedmioty codziennego użytku i ich udział w ludzkiej habituacji (m. in. ubiory, naczynia, narzędzia);
 • rzecz w reklamie i innych przekazach medialnych;
 • procesy uprzedmiotowiania.

 

Jesteśmy też otwarci na inne interesujące analizy i interpretacje uczestników konferencji, mieszczące się w jej problemowym zakresie.

Zgłoszenia (z podaniem afiliacji i abstraktem do 700 znaków ze spacjami) prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie: do 10 kwietnia 2021 roku na adres:

kolopolonistow.up.krakow@gmail.com

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do wyboru zgłoszonych tematów.

 

Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Polonistów UP:

Klaudia Sordyl

Małgorzata Folwarska

Anna Adamczyk

 

Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Polonistów IFP UP:

dr hab., prof. UP Katarzyna Wądolny-TatarKatedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej (R)ewolucja języka i komunikacji
we współczesnych mediach w dobie pandemii
,

która odbędzie się w trybie zdalnym w dniach 18-19 marca 2021 r. w  Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Wzorem poprzednich trzech edycji naszym celem jest stworzenie płaszczyzny dla merytorycznej dyskusji badaczy z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, a także dziennikarzy, politologów, socjologów, antropologów. Interesuje nas szerokie ujęcie badawcze języka i komunikacji w mediach oraz analiza ich wszelkich przejawów, zarówno rozważania teoretyczno-metodologiczne, jak i analizy materiałowe konkretnych przypadków.

W ramach konferencji pragniemy objąć refleksją następujące zagadnienia:

 1. Język i komunikacja w mediach w świetle różnych perspektyw badawczych.
 2. Oblicza pandemii we współczesnych mediach.
 3. Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów.
 4. Medialne obrazy świata.
 5. Media jako praktyki społeczne. Użytkowanie a/i kompetencje medialne.
 6. Nowa komunikacja: social media, blogosfera, FacebookTwitter, itp.
 7. Public relationsi ich przejawy językowe w przestrzeni medialnej.
 8. (R)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach.

 

Konferencja została objęta patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.


Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży, działające przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Zakład Edukacji Literackiej Dziecka w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej nt. „Poezja dla dzieci w drugiej połowie XX i w XXI wieku”, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniach 19 i 20 stycznia 2021 roku.


Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie mają zaszczyt zaprosić do udziału w

Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej KonferencjiNaukowej

Język a Media. Perspektywy oraz zagrożenia języka i komunikacji we współczesnych mediach,

która odbędzie się w dniach 28-29 marca 2019 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
zaproszenie i karta zgłoszeniowa


Pracownia Literatury dla Dzieci i Młodzieży Instytutu Filologii Polskiej

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Niezapomniana.
Twórczość Doroty Terakowskiej w 15. rocznicę śmierci pisarki.
zaproszenie

17 grudnia 2018 r. w sali 539 odbędzie się
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani…”.
Serdecznie zapraszamy!


14 grudnia 2018 odbędzie się konferencja pt. „W polskiej szkole wielokulturowej – wsparcie kompetencji kadry pedagogicznej”.
Konferencja będzie składała się z dwóch części: warsztatów dla nauczycieli, pedagogów i studentów oraz seminarium naukowego pt. „Problematyka edukacji i integracji migrantów i uchodźców w kształceniu uniwersyteckim”.
Konferencja organizowana jest przez Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów UP, Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, oraz Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK i współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” (umowa nr MEN/2018/DWM/999).
ZAPRASZAMY!

Rejestracja uczestników
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoOmSh8l2JQM58a3PZxJdnNNqbAbMCJHliGUzPUS2RHwlMOA/viewform


Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie mają zaszczyt zaprosić do udziału w
konferencji naukowej „Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś”.
Kolejne spotkanie z cyklu „Dialog z Tradycją” odbędzie się w dniach 3–5 grudnia 2018 roku w Krakowie.
Wszelkie szczegóły na temat konferencji oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej www.konferencjadab.pl


Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w XXI Międzynarodowym Kongresie Polskiego
Towarzystwa Neuropsychologicznego
NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROLOGOPEDIA: MÓZG I JĘZYK W PROCESIE POZNAWANIA
ŚWIATA
w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 roku w Krakowie.
Szczegóły znajdą Państwo na stronie – link
dr hab. prof. UP Marta Korendo
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
XXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
(w imieniu organizatorów)


Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
Instytutu Filologii Polskiej
serdecznie zaprasza do udziału w
XVIII Jesiennej Szkole Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego,
której tematem przewodnim będą:
Dylematy kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole podstawowej
Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2018 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy
Szczegółowy program konferencji


Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Instytut Filologii Polskiej,
we współpracy z kołem naukowym COOLturoznawcy i Kołem Naukowym Komunikacji Społecznej,
zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne
w epoce sfingowanych informacji  i gatunków hybrydycznych (mock-genres).
14-15 czerwca 2018 roku
Zaproszenie


Katedra Języka Polskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w
Ogólnopolskiej Konferencji Historycznojęzykowej
W kręgu dawnej polszczyzny III,
która odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2017 r.
w Instytucie Filologii Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się na stronie www.dawnapolszczyzna.pl
Zaproszenie
Karta zgłoszeniowa


Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu,
Goethe-Institut w Krakowie i
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
zapraszają na:
międzynarodową i interdyscyplinarną konferencję naukową
PRZESTRZENIE LITERATURY DLA MŁODEGO CZYTELNIKA
PERSPEKTYWA NIEMIECKA I POLSKA
OŚWIĘCIM 19–20.10.2017
zaproszenie


II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Język a Media.
Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach
Kraków, 30 – 31 marca 2017 r.
Zaproszenie
Karta zgłoszeniowa
Plakat
Program konferencji


TWÓRCZOŚĆ POLSKICH PISAREK, POETEK
I ILUSTRATOREK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
PO 1989 ROKU
17–18 października 2016 roku
Program konferencji


DAWNA I WSPÓŁCZESNA KULTURA FUNERALNA
z cyklu „Dialog z Tradycją” IV
 która odbędzie się w dniach 5–7 grudnia 2016 roku.
Program konferencji
Plakat


III edycja Międzynarodowej Neurobiologicznej Konferencji Naukowej Glottodydaktyka i logopedii


W kręgu dawnej polszczyzny II,

Archiwa