Przejdź do treści

Konferencje

Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży, działające przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Zakład Edukacji Literackiej Dziecka w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej nt. „Poezja dla dzieci w drugiej połowie XX i w XXI wieku”, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniach 19 i 20 stycznia 2021 roku.


Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie mają zaszczyt zaprosić do udziału w

Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej KonferencjiNaukowej

Język a Media. Perspektywy oraz zagrożenia języka i komunikacji we współczesnych mediach,

która odbędzie się w dniach 28-29 marca 2019 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
zaproszenie i karta zgłoszeniowa


Pracownia Literatury dla Dzieci i Młodzieży Instytutu Filologii Polskiej

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Niezapomniana.
Twórczość Doroty Terakowskiej w 15. rocznicę śmierci pisarki.
zaproszenie

17 grudnia 2018 r. w sali 539 odbędzie się
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani…”.
Serdecznie zapraszamy!


14 grudnia 2018 odbędzie się konferencja pt. „W polskiej szkole wielokulturowej – wsparcie kompetencji kadry pedagogicznej”.
Konferencja będzie składała się z dwóch części: warsztatów dla nauczycieli, pedagogów i studentów oraz seminarium naukowego pt. „Problematyka edukacji i integracji migrantów i uchodźców w kształceniu uniwersyteckim”.
Konferencja organizowana jest przez Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów UP, Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, oraz Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK i współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” (umowa nr MEN/2018/DWM/999).
ZAPRASZAMY!

Rejestracja uczestników
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoOmSh8l2JQM58a3PZxJdnNNqbAbMCJHliGUzPUS2RHwlMOA/viewform


Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie mają zaszczyt zaprosić do udziału w
konferencji naukowej „Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś”.
Kolejne spotkanie z cyklu „Dialog z Tradycją” odbędzie się w dniach 3–5 grudnia 2018 roku w Krakowie.
Wszelkie szczegóły na temat konferencji oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej www.konferencjadab.pl


Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w XXI Międzynarodowym Kongresie Polskiego
Towarzystwa Neuropsychologicznego
NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROLOGOPEDIA: MÓZG I JĘZYK W PROCESIE POZNAWANIA
ŚWIATA
w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 roku w Krakowie.
Szczegóły znajdą Państwo na stronie – link
dr hab. prof. UP Marta Korendo
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
XXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
(w imieniu organizatorów)


Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
Instytutu Filologii Polskiej
serdecznie zaprasza do udziału w
XVIII Jesiennej Szkole Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego,
której tematem przewodnim będą:
Dylematy kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole podstawowej
Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2018 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy
Szczegółowy program konferencji


Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Instytut Filologii Polskiej,
we współpracy z kołem naukowym COOLturoznawcy i Kołem Naukowym Komunikacji Społecznej,
zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne
w epoce sfingowanych informacji  i gatunków hybrydycznych (mock-genres).
14-15 czerwca 2018 roku
Zaproszenie


Katedra Języka Polskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w
Ogólnopolskiej Konferencji Historycznojęzykowej
W kręgu dawnej polszczyzny III,
która odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2017 r.
w Instytucie Filologii Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się na stronie www.dawnapolszczyzna.pl
Zaproszenie
Karta zgłoszeniowa


Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu,
Goethe-Institut w Krakowie i
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
zapraszają na:
międzynarodową i interdyscyplinarną konferencję naukową
PRZESTRZENIE LITERATURY DLA MŁODEGO CZYTELNIKA
PERSPEKTYWA NIEMIECKA I POLSKA
OŚWIĘCIM 19–20.10.2017
zaproszenie


II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Język a Media.
Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach
Kraków, 30 – 31 marca 2017 r.
Zaproszenie
Karta zgłoszeniowa
Plakat
Program konferencji


TWÓRCZOŚĆ POLSKICH PISAREK, POETEK
I ILUSTRATOREK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
PO 1989 ROKU
17–18 października 2016 roku
Program konferencji


DAWNA I WSPÓŁCZESNA KULTURA FUNERALNA
z cyklu „Dialog z Tradycją” IV
 która odbędzie się w dniach 5–7 grudnia 2016 roku.
Program konferencji
Plakat


III edycja Międzynarodowej Neurobiologicznej Konferencji Naukowej Glottodydaktyka i logopedii


W kręgu dawnej polszczyzny II,

Kategorie

Archiwa