Przejdź do treści

Plany i programy studiów

Studia I stopnia


Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

Filologia polska: Plany i program kierunku + plany i programy specjalności
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach: Plan i program kierunku
Logopedia: Plan i program kierunku


Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

Filologia Polska: Plan i program kierunku + plany i programy specjalności

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach: Plan i program kierunku

Logopedia: Plan i program kierunku


Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020

Filologia polska: Plan i program kierunku + plany i programy specjalności

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach: Plan i program kierunku

Logopedia: Plan i program kierunku + plany i programy specjalności

 


Studia II stopnia


Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

Filologia polska: Plan i program kierunku + plany i programy specjalności

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach: Plan i program kierunku + plany i programy specjalności

Logopedia: Plan i program kierunku


Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

Filologia polska: Plan i program kierunku + plany i programy specjalności

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach: Plan i program kierunku + plany i programy specjalności

Logopedia: Plan i program kierunku

 


Studia niestacjonarne


Filologia polska (studia I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022)
Plan i program kierunku + plany i programy specjalności

Filologia polska (studia I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021)
Plan i program kierunku + plany i programy specjalności


Filologia polska
(studia I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020)
Plan i program kierunku + plany i programy specjalności


Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (studia I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022) Plan i program kierunku

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (studia I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 nie zostały uruchomione)

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (studia I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020) – Plan i program kierunku

Kategorie

Archiwa