Pracownia Dydaktyki Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego

Pracownia Dydaktyki Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego

Pracownicy Dydaktyki Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego Pracownicy prowadzą badania z zakresu: dydaktyki języka polskiego jako pierwszego, obcego i drugiego, akwizycji języka, kształcenie językowe w szkole podstawowej i gimnazjalnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje między nauczaniem komunikacyjnym i systemowym, zaburzeń językowych i poznawczych dzieci dwujęzycznych, wielojęzyczności i wielokulturowości, rozwoju mowy dziecka, językoznawstwa kognitywnego.

Skład Pracowni

 • dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła-Behrens – Kierownik Pracowni
 • dr hab. Marta Szymańska
 • dr Marzena Błasiak-Tytuła
 • dr Zdzisława Orłowska-Popek
 • dr Anna Siudak
 • dr Agnieszka Jasińska
 • mgr Katarzyna Lange

Obok pracowników etatowych Pracownia współpracuje z grupą naukowców i specjalistów w dziedzinie dydaktyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Do stałych współpracowników należą:

 • prof. dr hab. Władysław Miodunka
 • dr Katarzyna Grudzińska
 • dr Joanna Pitura
 • mgr Mariusz Czech
 • mgr Urszula Legawiec
 • mgr Beata Sałęga-Bielowicz

Pracownia współpracuje: z ośrodkami badawczymi zajmującymi się problematyką migracji Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Jagiellońskim Centrum Studiów Migracyjnych UJ,  z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi miedzy innymi z   UNHCR, Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji (IOM), Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, Fundacją Edukacji Polonijnej a także z wieloma szkołami, które mają uczniów z doświadczeniem migracji.

Archiwa