Przejdź do treści

prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska-Rożek

Udział w organizacjach naukowych: Komisja Rozwoju i Zaburzeń Mowy

Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk

 

Funkcje:

 

Kierownik Pracowni Logopedycznej w Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej IFP Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Opiekun Wydziałowych Studiów Doktoranckich w Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

 

Zainteresowania naukowe i problematyka badań:

 

Prowadzone badania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące nabywania i rozwoju języka u dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (także autystycznych), rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym, metod diagnozowania i prowadzenia terapii dzieci z dysleksją, problemów związanych z dwujęzycznością.

 

Ważniejsze publikacje:

 1. Publikacje książkowe:
  1. Rozumienie i użycie słownych określeń czasu przez dzieci niesłyszące, Energeia, Warszawa, 1999.
  2. Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, 2000.

 

 1. Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji?Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, 2001.
 2. Metody wywoływania głosek, Kraków 2003

 

 1. Seria Kocham czytać, Wydawnictwo Edukacyjne 2003

 

 1. Rozwój mowy Julii – kształtowanie się systemu językowego dziecka niesłyszącego w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, [w:] U. Eckert, A. Stecewicz

(red.), Rewalidacja małego dziecka z wadą słuchu w rodzinie, s. 117-127, PZG, Szczecin 2001.

 1. Diagnozowanie i opis zachowań językowych dziecka z wadą słuchu, [w:] S. Grabias (red), Zaburzenia mowy, s.275-279, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.
 2. Spotkanie z demonem. Uwagi na marginesie nowej książki Paolo Coelho. s.141-146, „Estetyka i Krytyka” nr 3, 2002.
 3. Rozmowa matki z niesłyszącym niemowlęciem – szczególny rodzaj dyskursu edukacyjnego, [w:] J. Ożdżyński, T. Rittel (red) Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym, Oficyna Wydawnicza „Edukacja”, Kraków 2002.

 

 1. Językowa integracja niesłyszących. Język narzędzie komunikacji czy źródło nabywania wiedzy? „Konspekt” nr 10, 2002, s.51-55.
 2. Profesora Bolesława Farona peregrynacje w czasie i przestrzeni. s.181-182 „Konspekt” nr14, 2003.
 3. O dwujęzyczności polskich dzieci urodzonych w Austrii. s.116-122 „Język polski” nr 2, 2003
 4. Lingwistyczne i psychologiczne problemy osób dwujęzycznych. s.15-35, [w:] M. Bogdanowicz, M. Smoleń (red.) Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych, Gdańsk 2004

 

 1. Dysleksja jako konsekwencja zaburzeń procesów symultanicznych i sekwencyjnych, [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica II. L. Bednarczuk, E. Stachurski, T. Szymański (red), Kraków 2004

 

 1. Tęsknota za realnością. Psychologiczna interpretacja odwołań do malarstwa i rzeźby w poezji Zbigniewa Herberta, [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria IV, B. Faron (red), Kraków 2004

 

 1. Logopedia i logoterapia? 73-75, [w:] „Konspekt” nr 20, 2004

 

 1. Dwukulturowość, dwujęzyczność – przekleństwo czy bogactwo?2004, Logopedia tom

 

 1. Krytyka – sublimacja agresji czy chęć wywierania wpływu na ludzi?, [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria V, B. Faron (red), Kraków 2005.

 

 1. Logoterapia w przypadkach głębokich zaburzeń komunikacji językowej. [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica I, Kraków 2006
 1. Publikacje zagraniczne:

 

 1. The Understanding of Time by Deaf Pupils Internaltional Symposium on Cognition, Education, and Deafness, 5-8 lipca 1989, Washington, (wspólnie z dr I.Kaiser-Grodecką) druk w wydawnictwie pokonferencyjnym

 

 1. „Zeit” im Leben eines tauben Kindes, 1990 [w:] Hoergeschaedigten Paedagogik nr 4, 241-244.
 2. Die Methode der „geleiteten” Gespraeche, 1991 [w:] Hoergeschaedigten Paedagogik nr 3, s.179.
 3. Die Beratung – Neue Aufgaben fuer die Schulen fuer gehoerlose Kinder, 1992, [w:] Hoergeschaedigten Paedagogik nr 3, s.195.
 4. Sprachliche Kommunikation des autistichen Kindes, 1998, Internationalen Kongres Sprachheilpaedagogik ueber alle Grenzen – Sprachentwicklung in Bewegung,

 

Kongressbericht, s.282-287, Drezno.

 

Działalność charytatywna, społeczna, pedagogiczna:

 

Kierowanie Zespołem Diagnozy i Terapii, który pełni funkcję poradni dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej i ich rodziców

Opieka merytoryczna nad Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących i Autystycznych „Effatha”