Przejdź do menu Przejdź do treści

prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska-Rożek

prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska-Rożek

Profesor Zwyczajny

Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju

jadwiga.cieszynska-rozek@up.krakow.pl

pok: 555

http://www.szkolakrakowska.pl/

ORCID: 0000-0002-4411-1568

publikacje:


Ukończyła psychologię w Uniwersytecie Jagiellońskim, logopedię w Uniwersytecie Pedagogicznym oraz Język Polski Jako Obcy w Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2001 uzyskała habilitację, przedstawiając monografię Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, Kraków 2000.

W 2008 roku uzyskała tytuł profesora belwederskiego, a w 2011 profesora zwyczajnego. Wypromowała 14 doktorantów.

Pracowała jako logopeda w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących (1979–2006). Od 2010 i nadal jest dyrektorem merytorycznym w Centrum Metody Krakowskiej, gdzie diagnozuje rozwój poznawczy dzieci od 2 miesiąca życia.

Kieruje Katedrą Logopedii i Zaburzeń Rozwoju. Prowadzi badania naukowe dotyczące; dysleksji, dwujęzyczności, nabywania i rozwoju systemu  językowego przez dzieci niesłyszące, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, afazją, Z. Aspergera,  Z. Downa i innymi zespołami genetycznym, z porażeniem mózgowym), a także metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

Jest twórcą Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®, Gestów Artykulacyjnych, podstaw teoretycznych techniki Manualnego Torowania Głosek®, autorką serii Kocham czytać i niemieckojęzycznej wersji Ich liebe Lesen oraz współautorką podręcznika dla uczniów klas pierwszych Kocham szkołę.

Prowadziła badania dzieci dwujęzycznych we Francji, Włoszech, w Wlk. Brytanii, Irlandii, Irlandii Północnej, Islandii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Korei Południowej.

Współpracuje z: Szkołą CSI w Lyonie (Francja), Polską Szkołą SEN w Dublinie (Irlandia), Forum Edukacji Polonijnej NI w Belfaście (Irlandia Północna), Polską Szkołą w Reykjaviku (Islandia), Instytutem Polskim w Tel Awiwie (Jerozolima).

Jest stałym członkiem jury Nagrody Słonecznika (za inicjatywy dla dzieci i młodzieży).

 

Pełnione funkcje:

 • czł. Rady Naukowej Nowej Audiofonologii
 • czł. Rady Naukowej serii „Nowa Logopedia” UP, Kraków
 • czł. Komitetu Redakcyjnego serii „Język a edukacja”, UO, UP, Opole-Kraków

 

Współpraca międzynarodowa, udział w projektach międzynarodowych:

 • Polska Weekendowa Szkoła Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli SEN w Dublinie (Irlandia)
 • Szkoła CSI z oddziałami prowadzącymi edukację w języku polskim w Lyonie (Francja)
 • Forum Edukacji Polonijnej NI w Belfaście (Irlandia Północna)
 • Polska Szkoła w Reykjaviku (Islandia)

 

Granty, projekty badawcze (koordynacja i udział):

 • Badanie rozwoju funkcji poznawczych dzieci dwujęzycznych w Europie, i USA (konsultacje zdalne)

 

Prowadzone kursy:

 • Podstawy Psychologii Rozwojowej
 • Neurobiologiczne podstawy nabywania języka
 • Wprowadzenie do Logopedii
 • Seminarium magisterskie
 • Psychologiczne Podstawy Logopedii
 • Dwujęzyczność, wielojęzyczność, różnojęzyczność
 • Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju
 • Podstawy Psychologii Rozwojowej
 • Neurobiologiczne podstawy nabywania języka
 • Wprowadzenie do Logopedii
 • Seminarium magisterskie
 • Psychologiczne Podstawy Logopedii
 • Dwujęzyczność, wielojęzyczność, różnojęzyczność
 • Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 1. Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji?, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2001.
 2. Dwujęzyczność, dwukulturowość – przekleństwo czy bogactwo? O poszukiwaniu tożsamości Polaków w Austrii. Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2006.
 3. Metody wywoływania głosek, Kraków 2003, Omega Stage Systems, wyd. II Kraków 2012
 4. Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2006.
 5. Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2007 (publikacja wspólnie z Martą Korendo)
 6. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda krakowska, Omega Stage Systems, Kraków 2011
 7. Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej , Kraków 2012
 8. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Słuch. Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej , Kraków 2019
 9. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Wzrok. Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej , Kraków 2019
 10. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Ruch. Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej , Kraków 2020

 

Udział w konferencjach krajowych i  zagranicznych z referatem (wybór):

Reykjavik, 11. 2019, Funkcje poznawcze dzieci dwujęzycznych

Reykjavik, 16.. 11. 2019, Dwujęzyczność – korzyści i zagrożenia

Belfast, 21. 11. 2019 Dwujęzyczność – norma i zaburzenia, transfer wiedzy

Belfast,22. 11. 2019 Dwujęzyczność – nauka czytania

Gdańsk, 07. 03. 2020, Wczesna nauka czytania – jak zmienia się mózg, gdy dziecko uczy się czytać, Uniwersytet Gdański

 

Webinaria dla Nauczycieli, Logopedów z Polski, Europy i USA:

05. 2020, Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego – wzrok

05. 2020, Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego – słuch

06. 2020, Pamięć – uwaga – uczenie się

 

Akademia-Nauczyciela.pl webinaria dla 33 krajów świata:

10. 2020, Jak kreatywnie uczyć ortografii

23. 10. 2020, Trudności w nauce czytania w różnych grupach wiekowych

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna

Współpraca z:

 • Centrum Metody Krakowskiej
 • Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych – Oddział Krakowski
 • Stowarzyszenie Chorych na SLA,
 • Fundacja Czas Dzieci
 • Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” Łódź,
 • Fundacja Wspierania Rozwoju „Ja też”, Gdańsk,
 • Fundacja Rycerzy JEDI (celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudnouleczalnymi schorzeniami)
 • Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej,
 • Wydawnictwo WIR,
 • Wydawnictwo Arson,
 • Wydawnictwo Edukacyjne,
 • Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze,
 • Uniwersytet Humanistyczny Siedlce
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Warszawa
 • Radio Kraków
 • Instytut Spraw Obywatelskich 

 

Odznaczenia i nagrody:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1998
 • Złoty Krzyż Zasługi – 2002,
 • Złoty Medal za Długoletnią Pracę 2018
 • Honorowa Odznaka: Wstęga Przyjaciel Przedszkola