Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Maciej Eder

Zainteresowania naukowe i problematyka badań:

 

edytorstwo tekstów dawnych zagadnienia prozy XVII wieku

związki literatury staropolskiej z twórczością popularną i folklorem zastosowania metod statystycznych w językoznawstwie

atrybucja autorska oparta na analizie cech stylistycznych badanych utworów

 

Ważniejsze publikacje: Książki:

 

 1. Andrzej Wolan, De libertate politica sive civili, wydali i opracowali Maciej Eder i Roman Mazurkiewicz, redakcja naukowa Wacław Uruszczak, Warszawa 2010.
 2. U źródeł aforystyki polskiej. Studium o „Przysłowiach…” Andrzeja Maksymiliana Fredry, Wrocław 2008.
 3. „The Polonica Collection” from Skokloster Castle, Stockholm 2008 (=Stockholm Slavic Papers, vol. 16).
 4. Polonika ze zbiorów zamku Skokloster. Katalog, oprac. Maciej Eder przy współpracy Elisabeth Westin Berg, Warszawa 2008.
 5. Indeksy do Słownika staropolskiego. Alfabetyczny, a tergo, verba absentia, verba expurgata, Kraków 2007 (wraz z Wacławem Twardzikiem).
 6. Bibliografia zawartości „Literatury Ludowej” za lata 1981–2002, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2003.

 

Artykuły w czasopismach recenzowanych:

 

 1. Style-markers in authorship attribution: a cross-language study of the authorial finger-print, „Studies in Polish Linguistics” 6 (2011), w druku.
 2. Deeper Delta across genres and languages: do we really need the most frequent words?, „Literary and Linguistic Computing” 26 (2011), s. 315–321 (wspólnie z J. Rybickim).
 3. Time series modelling in the analysis of Homeric verse, „Eos” 97 (2010), s. 79–100 (wspólnie z A. Pawłowskim i M. Krajewskim).
 4. Quantity or stress? Sequential analysis of Latin prosody, „Journal of Quantitative Linguistics” 8 (2001), s. 81–97 (wspólnie z A. Pawłowskim).
 5. Traktat Nowacjana „O widowiskach” – kilka uwag o tekście i autorze, „Meander” 57 (2002), nr 1, s. 59–68.
 6. Sobowtóry Alfiusza. O epodzie 2 Horacego i jej staropolskich parafrazach, „Meander” 51 (1996), nr 5/6, s. 287–296.

 

Artykuły w tomach zbiorowych:

 

 1. Do birds of a feather really flock together, or how to choose test samples for authorship attribution, [w:] Digital Humanities 2011: Conference Abstracts, Stanford University, Stanford, CA, s. 124–127 (wspólnie z J. Rybickim).
 2. Stylometry with R, [w:] Digital Humanities 2011: Conference Abstracts, Stanford University, Stanford, CA, s. 308–311 (wspólnie z J. Rybickim).
 3. Does size matter? Authorship attribution, short samples, big problem, [w:]Digital Humanities 2010: Conference Abstracts, King’s College London, s. 132–135.
 4. PCA, Delta, JGAAP and Polish poetry of the 16th and 17th centuries: who wrote the dirty

 

stuff?, [w:] Digital Humanities 2009: Conference Abstracts, University of Maryland, College Park, MD, s. 242–244 (wspólnie z J. Rybickim).

 1. How rhythmical is hexameter: a statistical approach to Ancient epic poetry, [w:] Digital

Humanities 2008: Book of Abstracts, University of Oulu, s. 112–114.

 

 1. Znajomość w literaturze staropolskiej traktatów antycznych fundamentalnych dla humanizmu: wspólnota czytelników, [w:] Humanizm polski i wspólnoty. Naród – społeczeństwo – państwo

– Europa, pod red. M. Cieńskiego, Warszawa 2011, s. 151–182.

 

 1. Platońskie i neoplatońskie konteksty humanitas w literaturze polskiej XVI–XVIII wieku,

 

[w:] Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, pod. red. A. Nowickiej-Jeżowej, cz. 2, Warszawa 2010, s. 93–159 (wspólnie z M. Wojtkowską-Maksymik).

 

 1. O słownikach osobliwych, czyli przyczynek do sarmackiej leksykografii, [w:]Amoenitates vel lepores philologiae, pod red. R. Laskowskiego i R. Mazurkiewicza, Kraków 2007, s. 81–95.
 2. Uwagi o rytmice pieśni „Jezusa Judasz przedał…” Władysława z Gielniowa – problem akcentu wyrazowego, [w:] Cantando cum cytarista. W pięćsetlecie śmierci bł. Władysława z Gielniowa, pod red. R. Mazurkiewicza, Warszawa 2006.

 

 1. Czy staropolska kicz/kić naprawdę była wyrazem nieprzyzwoitym? (Cantilena inhonesta odczytana na nowo), [w:] Od fonemu do tekstu. Prace dedykowane profesorowi Romanowi Laskowskiemu, pod red. I. Bobrowskiego i K. Kowalik, Kraków 2006, s. 163–175 (wspólnie z Twardzikiem).

 

Udział w konferencjach naukowych (wybór):

 1. „Digital Humanities 2011”, Stanford University, Palo Alto, CA, czerwiec 2011.
 2. II Summer School „Culture and Technology”, Universitat Leipzig, lipiec 2010.

 

 1. „Digital Humanities 2010”, King’s College London, lipiec 2010.

 

 1. Konferencja „Humanizm i wspólnoty: Naród – społeczeństwo – państwo – Europa”, Wrocław, grudzień 2009.
 2. I Summer School „Culture and Technology”, Universitat Leipzig, lipiec 2009.

 

 1. „Digital Humanities 2009”, University of Maryland, College Park, MD, czerwiec 2009.
 2. Konferencja „Filolog w sieci: filologia klasyczna w dobie internetu”, Kowary, marzec 2009.

 

 1. „Digital Humanities 2008”, University of Oulu, czerwiec 2008.

 

 1. Międzynarodowa konferencja: Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – rewizje. Wstęp do badań, Warszawa, wrzesień 2007.
 2. ACH/ALLC International Conference, New York University, Nowy Jork, czerwiec 2001.

 

 1. IQLA International Conference „Qualico 2000”, Uniwersytet Karola w Pradze, sierpień 2000.

 

 1. Konferencja filologów klasycznych, Poznań, listopad 1999.