Przejdź do treści

mgr Małgorzata Kuśnierz

Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz studia specjalne z logopedii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, a także podyplomowe studia z neurologopedii w Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 2000 do 2017 roku, pracowała w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 28 w Krakowie na stanowisku nauczyciel- logopeda.  W latach 2007-2010 pracowała jako logopeda w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie.

Posiada bogate doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi, dysleksją, alalią, oraz dyslalią. Jest jednym z nielicznych w Polsce certyfikowanych terapeutów Manualnego Torowania Głosek®.

W roku 2016 została zatrudniona jako asystent w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Aktualnie prowadzi badania naukowe dotyczące kształtowania się systemu językowego dzieci z zespołem Downa.

Prowadzi  szkolenia i konsultacje dla terapeutów, nauczycieli oraz rodziców.

 

Pełnione funkcje:

 • członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
 • członek Komisji Rekrutacyjnej na kierunek logopedia w Uniwersytecie Pedagogicznym
 • Opiekun I roku II stopnia studiów Logopedycznych

 

Granty, projekty badawcze (koordynacja i udział):

 • Rozwój mowy dzieci z zespołem Downa
 • Zastosowanie techniki Manualnego-Torowania Głosek w terapii

 

Prowadzone kursy:

 • Podstawy Psychologii Rozwojowej
 • Psychologiczne Podstawy Logopedii
 • Diagnoza i terapia dziecka z zespołem Downa
 • Trening umiejętności społecznych (TUS)
 • Etyka zawodu logopedy
 • Techniki terapeutyczne-metody wywoływania głosek i gesty artykulacyjne
 • Metodyka pracy z zespole wczesnego wspomagania
 • Metodyka pracy logopedycznej

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Marzena Błasiak-Tytuła , Małgorzata Kuśnierz (2019) Wczesna terapia funkcji wzrokowych, [w:] Wyzwania terapii logopedycznej, „Nowa Logopedia”, red. merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak, Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019, s. 53-66.

Kuśnierz M. Sedivy-Mączka K., 2019, Budowanie planu ruchu artykulacyjnego u dzieci z zespołem Downa, [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – 2019, Vol. 26, nr 2, s. 115-125.

 

Udział w konferencjach krajowych i  zagranicznych z referatem:

 • „Opieka neurologopedyczna małego dziecka z zespołem Downa” i „Rozwijanie mowy przez zabawę” – szkolenie dla rodziców i terapeutów dzieci z zespołem Downa organizowane przez Stowarzyszenie Tęcza (2012, 2014)
 • „Rozwijanie mowy u dzieci z zespołem Downa” i „Terapia małego dziecka z autyzmem” – przeprowadzenie szkoleń dla uczestników konferencji organizowanej przez wydawnictwo WIR 2015 r
 • „Wykorzystanie programu Kocham czytać w grupie przedszkolnej” – referat wygłoszony podczas konferencji  „Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® w przedszkolu i szkole” w Ciechanowie 10.05.2018
 • „Rola gestów artykulacyjnych (GA) w terapii dzieci z zespołem Downa” – referat wygłoszony podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej organizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 18-19.10.2018 r.
 • Budowanie planu ruchu artykulacyjnego – MTG® – referat wygłoszony podczas XXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie 30.11- 01.12. 2018 r.
 • Dostosowanie Manualnego Torowania Głosek do potrzeb dziecka z terapii – referat wygłoszony podczas IV Neurobiologicznej Konferencji Naukowej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie 15-16.11. 2019
 • Rola MTG w terapii dzieci z zespołem Downa – referat wygłoszony podczas konferencji organizowanej przez Fundację Ja Też w Gdańsku, 21-22.11.2020

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna:

Wykłady, warsztaty, webinary dla nauczycieli, logopedów, pedagogów, rodziców dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej we współpracy z Centrum Metody Krakowskiej oraz wydawnictwem WiR

 

Odznaczenia i nagrody:

 • Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej – 2007 i 2012

 

Linki zewnętrzne: