Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Katarzyna Sedivy-Mączka

Neurologopeda, pedagog specjalny; posiada doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne; tworzy programy terapeutyczne dla dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, zaburzeniami komunikacji językowej oraz zagrożonych dysleksją; prowadzi badania dotyczące wpływu technik artykulacyjnych stosowanych w terapii logopedycznej na rozwój mowy; interesuje się nabywaniem systemu językowego oraz umiejętności czytania  dzieci rozwijających się prawidłowo oraz w sposób nienormatywny; autorka publikacji naukowych oraz pomocy terapeutycznych; prowadzi konsultacje, a także szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.

 

Pełnione funkcje:

 • Kierownik Studiów Podyplomowych z Logopedii
 • Opiekun III roku I stopnia studiów Logopedycznych
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej

 

Współpraca międzynarodowa, udział w projektach międzynarodowych:

 • Udział w międzynarodowym projekcie (konkurs MEN) Akademia-Nauczyciela.pl
 • Współpraca z Polską Szkołą w Dublinie.

 

Granty, projekty badawcze (koordynacja i udział):

 • Stymulacja komunikacji językowej dzieci z autyzmem
 • Zastosowanie techniki Manualnego-Torowania Głosek w terapii
 • Nauka czytania w szkole podstawowej

 

Prowadzone kursy:

 • Techniki terapeutyczne – Wczesna Nauka Czytania,
 • Techniki terapeutyczne – stymulacja funkcji poznawczych,
 • Kształtowanie i rozwój mowy dziecka,
 • Metodyka pracy logopedycznej,
 • Manualne Torowanie Głosek,
 • Seminaria

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Korendo M. Sedivy-Mączka K., 2020, Wczesna terapia dzieci z autyzmem, [w:] red. J. Skibska, Terapia interdyscyplinarna – wybrane problemy,
 • Sedivy-Mączka K.,2019, Stymulacja komunikacji językowej dziecka z autyzmem, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,
 • Kuśnierz M. Sedivy-Mączka K., 2019, Budowanie planu ruchu artykulacyjnego u dzieci z zespołem Downa, [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – 2019, Vol. 26, nr 2, s. 115-125,
 • Sedivy-Maczka K., 2018, Torowanie ruchu artykulacyjnego, [w:] Neurologopedia. T. 1, Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych, red. M. Błasiak-Tytuły i A. Siudak, S. 127-134,
 • Cieszyńska-Rożek J. Sedivy-Mączka K., 2017, Metoda Krakowska – stymulacja funkcji słuchowych, [w:] Mózg – język – komunikacja, red. M. Rutkiewicz-Hanczewska, J. Sławek, E. Kaptur, S. 17-28,
 • Korendo M. Sedivy K., 2017, Wczesne objawy autyzmu, [w:] Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy, red.  J. Skibskiej, S. 231-239,

 

Udział w konferencjach krajowych i  zagranicznych z referatem (wybór):

 • 26-27.10.2019, XVI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. Interdyscyplinarność w logopedii – konieczność czy nadmiar?, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Referat z mgr M.Kuśnierz: Wykorzystanie Manualnego Torowania Głosek w budowaniu systemu językowego dzieci z zaburzeniami rozwoju;
 • 30.11-01.12.2018, XXI Kongres Towarzystwa Neuropsychologicznego Neuropsychologia i neurologopedia: mózg i język w procesie poznawania świata, referat: Budowanie planu ruchu artykulacyjnego – MTG, M. Kuśnierz K. Sedivy-Mączka, Kraków;
 • 18 – 19 października 2018 roku – II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna  Mózg – Język – Komunikacja  w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład:   Doświadczyć mówienia – rozwój języka dziecka z zaburzonym planem ruchu;
 • 4.06.2018, Udział w konferencji naukowej: Progres neonatologii a postawa terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju, referat: Wczesne diagnozowanie zaburzeń autystycznych, Tarnowska Szkoła Wyższa;
 • 28.05.2015, referat: Percepcja wzrokowa – terapia dzieci i młodzieży,  II Międzynarodowa Neurobiologiczna Konferencja Naukowa, „Piękno neurobiologii – Mózg wzrokowy w działaniu” Kraków;
 • 19 – 20.05.2015, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodycznej Neuronauki wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych – Plastyczność mózgu w terapii, rehabilitacji i edukacji, Opole; referat z dr hab. M. Korendo: Wczesna diagnoza autyzmu;
 • 09.05.2014, I Międzynarodowa Neurobiologiczna Konferencja Naukowa w UP w Krakowie, Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, referat: Torowanie ruchu artykulacyjnego

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna:

 • 30.06.2019, Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania® w przedszkolu i szkole II Ogólnopolska Konferencja w Miedźnej, referat: Etapy Symultaniczno – Sekwencyjnej Nauki Czytania® a rzeczywistość szkolna. Konferencja współorganizowana przez: Katedrę Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
 • 19.05.2019, Wykład szkoleniowy dla nauczycieli, terapeutów, logopedów i rodziców, Programowanie Języka, Gdańsk.
 • 18.05.2019, Wykład szkoleniowy dla nauczycieli, terapeutów, logopedów i rodziców, Symultaniczno Sekwencyjna Nauka Czytania®, Gdańsk
 • 25.04.2019, III Konferencja Naukowa Dziecko z dysleksją w szkole, Lipnica Wielka, referat: Techniki terapii dzieci z dysleksją.
 • 12.04.2019, Konferencja Uczę dziecko z dysleksją skuteczne metody pracy dydaktycznej i wychowawczej, Kraków. Referat: Techniki terapii dzieci z dysleksją w wieku szkolnym.
 • 10.05.2018, Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania w przedszkolu i szkole Ogólnopolska Konferencja w Ciechanowie, referat: Skuteczne sposoby nauki czytania – metoda Symultaniczno – Sekwencyjna,
 • 13 – 15.11.2015   w ramach międzynarodowej konferencji „Dwujęzyczność dzieci w rodzinach mieszanych”, Szkoła Polska na Węgrzech, Budapeszt, referat:a) Stymulacja rozwoju systemu językowego dzieci dwu i wielojęzycznych,
  b) Nauka czytania jako stymulacja artykulacji i systemu językowego,
 • Współpraca przy organizacji Światowego Dnia Wcześniaka przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Neonatologii.


Pomoce dydaktyczne dla logopedów i terapeutów:

 • Czytanie programowane- ćwiczenia dla dzieci z dysleksją, Sedivy, K., 2009
 • Ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej, ćwiczenia koncentracji, Sedivy K., 2011
 • Percepcja wzrokowa, Korendo M. Sedivy K., 2015
 • Percepcja słuchowa, Korendo M, Sedivy K., 2015