Przejdź do treści

dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch

dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch

Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej

IFP, UP

Funkcje:

 w Instytucie Filologii Polskiej

 – członek Rady Instytutu Filologii Polskiej

– członek Rady Programowej kierunku Filologia Polska

– kierownik praktyk zawodowych niepedagogicznych

– opiekun Koła Naukowego Komunikacji Społecznej – sekcja komunikacja społeczna – retoryka i public relations

– kierunkowy Koordynator ds. Jakości kształcenia (2012-2019)

– członek Komisji Rekrutacyjnej kierunku Filologia Polska (2012-2019)

 

w Instytucjach Naukowych

– członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

– sekretarz Komisji Etyki Komunikacji PAU

– kierownik Zespołu Badań nad Nowymi Mediami i Dziennikarstwem

– redaktor naukowy, recenzent Zentrum fűr Interdisziplinäre Polenstudien Europa-Universität Viadrina (pol-int.org)

– członek Rady Ekspertów International Public Relations Center

– członek Rady Programowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Media i Komunikacja Społeczna. Koronawirus wyzwaniem współczesnego społeczeństwa”, Uniwersytet Jagielloński 15 -15 maja 2020

– członek Rady Programowej III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wiedza, Komunikacja, Działanie w procesie zmian”, 15-16 października 2020 Uniwersytet Jagielloński

 

dodatkowo:

– certyfikowany coach ( ACSTH – ICF)

 

Zainteresowania naukowe:

– komunikowanie publiczne i polityczne

– komunikowanie polityczne w dobie nowych mediów

– public relations

– marketing polityczny

– komunikowanie jako funkcja coachingu

 

Nagrody i wyróżnienia:

Laureatka nagrody im. K. Jakubowicza w 2020 r.

 

Recenzent naukowy:

„Zeszyty Prasoznawcze”

„Central European Journal of Communikcations”

„Com.Press”

„Political Preferences”

 

Wykaz publikacji naukowych:

Obszar moich zainteresowań naukowych i prowadzonych prac badawczych realizuje się w czterech nurtach badawczych: komunikowanie performatywne w mediach; widoczność medialna podmiotów politycznych; komunikowanie kulturowe, komunikowanie ideologiczne.

 

 1. Komunikowanie performatywne w mediach

 

 

Monografia naukowa:

 

 1. Walecka-Rynduch „MediaEgo w MediaPolis. W stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019. ISBN 978-83-8084-293-9, e-ISBN 978083-8084-294-6, DOI 10.24917/9788380842939, ss. 344.

 

 

Artykuły w punktowanych czasopismach naukowych:

 

 1. Walecka-Rynduch, „MediaEgo w MediaPolis. Wstęp do rozważań nad zmianą paradygmatów komunikacyjnych w kształtowaniu wizerunku „nowych” polityków”, „Political Preferenes”, nr 16, 2017, s. 169-193.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Budowa wizerunku Pierwszego w świetle literatury faktu i <scripted docu>”, „Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne”, nr 3, 2016, s. 59-84.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Polityczna rozrywka czy nowa retoryka? W stronę współczesnej widoczności medialnej polityków”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, XI, 2016, s. 135-150.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Przejawy manipulacji w kształtowaniu wizerunku polityka. „Efekt Ottingera” w polskiej przestrzeni politycznej”, „Naukowy Przegląd Dziennikarski”, nr 3, red. red. K. Wolny-Zmorzyński, 2015, s. 54-69.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Kłamstwo i polityczna paranoja w kontekście wizerunkowych strategii PR i marketingu politycznego”, „Mediatyzacja polityki. Aktorzy – płaszczyzny – konteksty, red. A. Hess i A. Szymańska, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 4, 2014, s. 337-393.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Wideoideologia i youtubizacja jako narzędzia politycznego public relations”, „Politeja”, nr 25, 2013, s. 481-499.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Polityczność, polityka i Pan Nergal w kontekście tabloidyzacji polskiej sceny politycznej”, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1, 2013, s. 121-138.

 

 1. Walecka-Rynudch, M. du Vall, „Politainment jako przykład tabloidyzacji polityki”, „Państwo i Społeczeństwo”, nr 1, 2012, red. Z. Pucek, s. 107-125.

 

Rozdziały w monografiach wieloautorskich:

 

 1. Walecka-Rynduch, „MediaEgo w MediaPolis. Lokalizm i regionalizm w pierwszym jasnogórskim przemówieniu Andrzeja Dudy jako przykład strategii wizerunkowej”, [w:]„Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne”, tom II, red. M. Mazur i M. Kornacka-Grzonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 11-29.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Figura autorytetu jako element kształtujący wizerunek „nowych” polityków na przykładzie facebookowych filmów Andrzeja Dudy”, [w:] „Oblicza współczesnej komunikacji. Konteksty, problemy, wyzwania”, red. A. Stępińska, E. Jurga-Wosik i B. Secler, Wydawnictwo ToC, Poznań 2018, s. 193-209.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Słowo i emocje MediaEgo w MediaPolis. „Literacki” kontekst wyborów politycznych 2015 r.”, [w:] „Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy, przebieg rywalizacji, konsekwencje polityczne”, red. M. Kolczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 238-257.

 

 1. Walecka-Rynduch, „MediaEgo w MediaPolis. Rola (nie)nowych mediów w kampanii permanentnej na przykładzie newsletterów Beaty Szydło”, [w:] „Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza”, red. M. Adamik-Szysiak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 87-106.

 

 1. Walecka-Rynduch, M. du Vall, „Kryzys przywództwa w dobie marketingu politycznego”, [w:] „Stare” i „nowe” media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy”,, Media i polityka, tom 2, red. M. du Vall, A. Walecka-Rynduch, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, s. 75-87.

 

Redakcje prac naukowych:

 

 1. Walecka-Rynduch, A. Ogonowska, M. Stoch (red.), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Postprawda. Nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych, Studia de Cultura, Kraków nr 1, 2019

 

 1. Walecka-Rynduch, M. du Vall, Majorek M. (red.) „Współczesna przestrzeń polityczna. Ewolucja czy rewolucja?”, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, ss. 196.

 

 1. Walecka-Rynduch, M. du Vall (red.) „Stare” i „nowe” media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy”, „Media i polityka”, tom 2, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, ss. 204.

 

 1. Widoczność medialna podmiotów politycznych

 

Artykuły w punktowanych czasopismach naukowych:

 

 1. Walecka-Rynduch „On “The Long March Through the Institutions”. A Brief History of Populist Phrase Used as a Base for Social Transformation in the Context of Political Communication”,Zeszyty Prasoznawcze”, Tom 62, Numer 4 (240), s. 173–188

 

 1. Walecka-Rynduch, „Alternative für Deutschland – niemiecka eurosceptyczna partia pozaparlamentarna: próba analizy wizerunku w przestrzeni internetu”, „Przegląd Politologiczny”, nr 1, 2015, s. 85-106.

 

 1. Walecka-Rynduch, “Some aspects of political public relations strategy based on the example of polish extra-parliamentary left-wing parties. The first decade of the 21st century”, „Przegląd Politologiczny”, nr 3, 2013, s. 131-141.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Obraz współczesnej lewicy w Polsce”, „Przegląd Historyczno-Politologiczny”, nr 1(5) 2010, s. 121-135.

 

 1. Walecka-Rynduch, „E-demokracja” – antycypacja przyszłości. Rozważania na temat Polski, „Przegląd Historyczno-Politologiczny”, nr 2(6)/2010, s.111-129.

 

Rozdziały w monografiach wieloautorskich:

 

 1. Walecka-Rynduch, „Lęk i niepokój jako strategie komunikacyjne kampanii 2015 roku”, [w:] „Oblicza kampanii wyborczych 2015 roku”, red. M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 331-357.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Edukacja i demokracja medialna w ujęciu pozaparlamentarnej partii obywatelskiej – „Demokracja Bezpośrednia”, [w:] „Europa Środkowa. Central Europe”, tom 5, red. K. Żarna, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 2016, s. 100-127.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Piraci” i „Anarchiści” – miejsce partii online w niemieckim systemie politycznym”, [w:] „Technopolityka w świecie nowych mediów”, red. M. Zwierżdżyński, M. Lakomy, K. Oświęcimski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015 r., s. 173-209.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Dialog z tradycją. Kreowanie wizerunku wybranych polskich pozaparlamentarnych partii prawicowych o nachyleniu narodowym. Analiza strategii”, [w:] „Dialog z tradycją”, red. R. Dzwigoł, I. Steczko, Collegium Columbinum, Kraków 2015, s. 37-59.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Kontestacja władzy w przestrzeni Internetu jako przykład strategii wizerunkowej. Analiza niemieckiej pozaparlamentarnej Partii „Pogo”, [w:] „(KO)media. Konteksty dyskursu medialnego”, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Katowice 2014, s. 349-367.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Niemiecka Partia Piratów, czyli praktyka wirtualnej demokracji”, [w:] „Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy”, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 177-197.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Progresywna idea demokracji – Netarchia”, [w:] „Dylematy polskiej demokracji”, red. Ł. Danel, J. Kornaś, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, s. 175-189.

 

 1. Walecka-Rynduch, M. du Vall, „Netarchia jako przykład modelu demokracji przyszłości”, [w:] „Współczesna przestrzeń polityczna. Ewolucja czy rewolucja?”, red. M. du Vall, M. Majorek, A. Walecka-Rynduch, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, s. 39-61.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Strategie marketingowe polskich partii politycznych a problem znikającego wyborcy”, [w:] „Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie”, red. K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 377-389.

 

 1. Komunikowanie kulturowe

Redakcje prac zbiorowych:

 1. Walecka-Rynduch, B. Skowronek, E. Horyń (red.), „Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018.

 

 1. Walecka-Rynduch, B. Skowronek, E. Horyń (red.), „Język a media. Wzory komunikacji we współczesnych mediach”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018.

 

 1. Walecka-Rynduch, B. Skowronek, E. Horyń (red.), „Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach”, Collegium Columbinum, Kraków 2016.

 

 1. Walecka-Rynduch, B. Skowronek, E. Horyń (red.), „Język a media. Zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach”, Collegium Columbinum, Kraków 2015.

 

Artykuły w monografiach wieloautorskich:

 

 1. Walecka-Rynduch, E. Horyń, E. Zmuda, „Komunikacja nadawca-odbiorca w prasie lat 30. XX w. Analiza semantyczna tytułów w magazynie „Współczesny Pan” (współautorzy E. Horyń, E. Zmuda), [w:] „Język a Media. Wzory języka we współczesnych mediach”, red. E. Horyń, B. Skowronek, A. Walecka-Rynduch, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Nowe Media i retoryka. Wolny związek czy małżeństwo”, rozmowa A. Walecka-Rynduch, Jakub Zdzisław Lichański, [w:] J. Z. Lichański, „W poszukiwaniu najlepszych form komunikacji czyli dlaczego wciąż jest nam potrzebna retoryka”, Collegium Columbinum, Kraków 2017, s. 219-240.

 

 1. Walecka-Rynduch, E. Horyń,  ,,Współczesny Pan” a ,,Logo”. Wizerunek dżentelmena w prasie dla mężczyzn. Ujęcie diachroniczne”, [w:] „Język a media. Zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach”, red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Collegium Columbinum, Kraków 2015, s. 53-67.

 

 1. Walecka-Rynduch, M. du Vall, “Branding of the state as a factor affecting a country’s international position in the contemporary world. The Polish example”, [w:] “Practical and Theoretical Approach to the Issue of Security”, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce 2013, s. 42-50.

 

 1. Walecka-Rynduch, M. du Vall, „Wyzwania komunikacyjne wobec polityki protestu (PR w ruchach społecznych i ruchach protestu)” [w:] „Public relations wobec wyzwań współczesności”, red. G. Piechota, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012, s. 43-69.

 

D. Komunikowanie ideologiczne

 

Monografia naukowa:

 

 1. Walecka-Rynduch, „Róg Rudiego Dutschke i Axel Springer Strasse. Nowa Lewica w Niemczech”, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, ss. 194.

 

Artykuły w punktowanych czasopismach naukowych:

 

 1. Walecka-Rynduch, „Zjawisko kultury afirmatywnej w ujęciu Herberta Marcusego”, „Estetyka i Krytyka”, nr 2, 2008, s. 307-314.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Mit nowolewicowej rewolucji odczytany współcześnie”, „Państwo i Społeczeństwo”, red. S. Kilian, nr 2, 2008, s. 171-185.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Wizja „nowego społeczeństwa” w myśli politycznej Herberta Marcuse i Rudiego Dutschke” [w:] „Państwo i Społeczeństwo”, nr 1, 2006.

 

 1. Walecka-Rynduch, „RudiDutschke – „ikona” niemieckiej Nowej Lewicy wobec terroryzmu”, [w:] „Politea”, nr 2, 2006.

 

 1. Walecka-Rynduch „Totalitarna rzeczywistość Vaclava Havla i Herberta Marcuse jako przykład konwergencji Wschodu z Zachodem” [w:] „Państwo i Społeczeństwo” nr 2, 2003.

 

Rozdziały w monografiach wieloautorskich:

 

 1. Walecka-Rynduch, „Pojęcie wolności w Ruchu Nowej Lewicy, [w:] Wolność człowieka i jego granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Nietzschego do współczesności”, pod red. Olgierda Góreckiego, Łódź 2019.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Współczesne oblicza nowolewicowej rewolucji polityczno-kulturowej”, Księga pamiątkowa dedykowana prof. Romanowi A. Tokarczykowi, red. Z. Władek, we współpracy z J. Stelmasiakiem, W. Gogłozą i K. Kukurykiem, tom IV, Filozofia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 370-385.
 2. Walecka-Rynduch, „Erich Fromm”, [w:] „Współczesne Doktryny Polityczne i Prawne, Twórcy Idee Interpretacje. Podręcznik Akademicki”, red. A. Citkowska-Kimla, W. Kozub-Ciembierowicz, M. Kiwior-Filo, B. Szlachta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 82-90.

 

 1. Walecka-Rynduch, „Herbert Marcuse”, [w:] „Współczesne Doktryny Polityczne i Prawne Twórcy Idee Interpretacje. Podręcznik Akademicki”, red. A. Citkowska-Kimla, W. Kozub-Ciembierowicz, M. Kiwior-Filo, B. Szlachta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 197-206

 

 1. Walecka-Rynduch, „Dziewczyny z bronią”, czyli rzecz o kobiecym obliczu terroryzmu na przykładzie działalności społeczno-politycznej Ulrike Meinhof”, [w:] „Kobiety wobec polityki, polityka wobec kobiet”, red. A. Frątczak, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009, s. 146-160.

 

Hasła w słownikach:

 

„Słownik Historii Doktryn Politycznych i Prawnych”, red. K. Chojnicka, M. Jaskólski, tom nr IV, Wydawnictwo Sejmowe, Kraków 2009,

 

Opracowanie haseł:

 1. Herbert Marcuse, s. 70-73;
 2. Nowa Lewica, s. 385-388;
 3. Proletariat, s. 764-766.

 

Sprawozdania Naukowe:

 1. Sprawozdanie Naukowe z IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, „Państwo i Społeczeństwo, nr 3, Kraków 2017.

 

 

Recenzje:

 1. Bajomi-Lázár, Party Colonisation of the media in Central and Eastern Europe, Budapest – New York 2014, s. 274, publikacja dostępna na https://www.pol-int.org/pl/node/833#r5737:, data publikacji marzec 2017

 

 1. Bader, Medialisierung der Parteien, Politisierung der Medien. InterdependenzenzwischenMedien und PolitikimpostsozialistischenPolen, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013, 449 S, publikacjadostępnana: https://www.polint.org/de/publikationen/medialisierung-der-parteien-politisierung-der-medien#r939.

 

 1. Piechota, Szkoła w kryzysie vs. media, Wolters&Kluwer, Kraków 2010, s. 110, Aegualitas 2013, vol. 2, no. 1 (2), publikacja dostępna na: http://aequalitas.ka.edu.pl/poprzedninumer/2013-1/.

 

 1. duVall, Neokonserwatyzm w Stanach Zjednoczonych. Od Żywotnego Centrum Do Epoki Reagana, [Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, s. 208], Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 3, 2011, red. nauk. B. Bednarczyk.

 

 1. BaaderMeinhof – desperate housewifes? – recenzja filmu Stefana Austa „BaaderMeinhof. Prawdziwa historia”, „Le Monddiplomatique”, nr 5 (maj) 2009. Dodatkowo pod tym samym tytułem polemika opublikowana na łamach „Krytyki Politycznej” www.krytykapolityczna.pl, artykuł dostępny również na baadermeinhof.pl.

 

 1. Maj 68. Rewolta, red. Daniel Cohn-Bendit, RuedigerDamman, Warszawa 2008, [w:] „Krakowskie Studia Międzynarodowe” nr 3, 2008, Oficyna Wydawnicza AFM.

 

 1. SabineStamer, Cohn-Bendit. Die Biografie, Europa-Verlag, Hamburg-Wien 2001, S. 287], [w:] „Państwo i Społeczeństwo”, nr 1, 2006.

 

 1. Rewolucja bez Rewolucji, recenzja książki prof. Ingrid Gilcher-Holtey, Die 68er Bewegung. Deutschland, Westeuropa, USA, München 2003, ss. 136, [w:] „Państwo i Społeczeństwo” nr 2, 2005.

 

Wybrane konferencje naukowe:

 

2020: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Media i Komunikacja Społeczna. Koronawirus wyzwaniem współczesnego społeczeństwa”. Moderator panelu „Dezinformacja i teorie spiskowe”.  15-16 maja. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

 

2019: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konferencja „Kampania i wybory do Parlamentu Europejskiego: przebieg, wyniki, konsekwencje”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 14 czerwca. Tytuł referatu: „Inny” w MediaPolis. Przykład europejskich wyborów 2019 roku w Polsce.

 

2019: XIII Konferencja Naukowa Etyka MediówGodność osoby w mediach – media godne osoby, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Tytuł referatu: Postrzeganie „Innego” i komunikacja nieetyczna w MediaPolis. Przykład europejskich wyborów 2019 roku w Polsce, 22-23 maja.

 

2019: XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne Media. Przemoc w mediach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 8-9 maja. Tytuł referatu: „Inny” w MediaPolis. Niepokój  jako element komunikacji performatywnej

 

2019: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Język a Media. Perspektywy i zagrożenia we współczesnych mediach, Uniwersytet Pedagogiczny,  28-29 marca. Organizator. Moderator panelu „Komunikacja w polityce”.

2018: Konferencja Jubileuszowa. Wiedza, Komunikacja, Działanie, 20 lat Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 24-25 października, Uniwersytet Jagielloński, Tytuł referatu: „Sekret jako kategoria normatywna w MediaPolis”.

 

2018: IV Ogólnopolski Kongres Politologii. Państwo w czasach zmiany. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 17-18 września. Tytuł referatu: „Zmiana paradygmatów komunikacji wizerunkowej w MediaPolis na przykładzie produkcji „Ucho Prezesa”.

 

2018: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych (mock-genres)”, 14 czerwca, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami. Tytuł referatu: „Postprawda – medioprawda w MediaPolis”.

 

2018: Studia i perspektywy medioznawcze, 14-15 maja, Uniwersytet Wrocławski. Tytuł referatu: „Twórcza literatura faktu (creative non-fiction), jako symulakrum współczesności”.

 

2018: Seminarium Naukowe. Populistyczne komunikowanie polityczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 10-11 kwietnia, Tytuł referatu: „O „długim marszu przez instytucje”. Krótka historia populistycznej frazy jako bazy społecznej przebudowy”.

 

2017: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postprawda w dyskursie publicznym” 8-9 czerwca,  Akademia Ignatianum w Krakowie. Tytuł referatu: „MediaEgo w MediaPolis. Kreowanie wizerunku politycznego w erze postprawdy”.

 

2017: Jubileuszowa Konferencja Naukowa 10 lat PTKS, „Dokonania dekady i perspektywy rozwojowe studiów nad mediami i komunikowaniem w Polsce”, 25-26 kwietnia, Uniwersytet Wrocławski. Tytuł referatu: „MediaEgo w MediaPolis. Wstęp do rozważań nad zmianą paradygmatów kształtowania politycznego wizerunku”.

 

2016: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Ustroń 24-25 listopada. Tytuł referatu: „Lokalizm i regionalizm w prezydenckich przemówieniach dożynkowych na Jasnej Górze. Bronisław Komorowski (2010) vs. Andrzej Duda (2015)”.

 

2016: IV Kongres Polskiego Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej, 15-17 września, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł referatu: „Figura autorytetu jako element kształtujący wizerunek „nowych” polityków. Analiza kampanii politycznych 2015 r.”

 

2016: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Europa XXI wieku”, 4-5 lutego, Collegium Polonicum, Słubice, Organizatorzy: Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Polonicum w Słubicach. Tytuł referatu: Budowa wizerunku Pierwszego w świetle „literatury faktu” i „scripted docu”.

 

2015: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konteksty polityczne”, Uniwersytet Śląski w  Katowicach, 25-27 listopada, , Ustroń. Tytuł referatu: Słowo i emocje MediaEgo w MediaPolis „Literacki” kontekst wyborów politycznych 2015 r.

 

2015: III Ogólnopolski Kongres Politologiczny, 22-25 września, Uniwersytet Jagielloński. Tytuł referatu: Media-ego w MediaPolis. Medialny obraz Magdaleny Ogórek w wyborach prezydenckich 2015 r.”.

Organizacja panelu naukowego: Medialny obraz polityki a polityczny obraz mediów

 

2015: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Technopolityka”, 2 czerwca, Akademia Ignatianum w Krakowie. Tytuł referatu: „<Piraci> i <Anarchiści>. Miejsce partii online w niemieckim systemie politycznym”.

 

2014: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przejawy manipulacji w dziennikarstwie, reklamie i public relations”, Organizatorzy: Instytut Dziennikarstwa I Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych Wydziału Architektury Wnętrz Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Towarzystwo Studiów Dziennikarskich, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 21-22 października 2014 r., Kraków. Tytuł referatu: „Przejawy manipulacji w kształtowaniu wizerunku polityka. „Efekt Ottingera” w polskiej przestrzeni politycznej”.

 

2014: Kongres Edukacji Medialnej „Co z tą edukacją medialną? Uwarunkowania, cele i perspektywy w dobie dynamicznych zmian technologicznych, społecznych i kulturowych”, Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji  Edukacji Narodowej, 25-26 września. Tytuł referatu: „Edukacja i demokracja medialna w ujęciu pozaparlamentarnej partii obywatelskiej – „demokracja bezpośrednia”.

 

2014: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek zalogowany”, Uniwersytet Jagielloński, 28 lutego – 3 marca. Tytuł referatu: „Polityka w sieci. Analiza potencjału medialnego pozaparlamentarnych partii „obywatelskich” na przykładzie „Demokracji bezpośredniej” i „Elektoratu”.

 

2014: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Europa XXI wieku. Polska, Europa i świat 10 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej z roku 2004. Diagnozy i scenariusze na przyszłość”, 6-7 lutego, Organizatorzy: Collegium Polonicum, Słubice, Organizatorzy: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w PoznaniuCollegium Polonicum w Słubicach. Tytuł referatu: Analiza potencjału medialnego niemieckiej eurosceptycznej partii pozaparlamentarnej „Alternative für Deutschland”.

 

2013: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dialog z Tradycją. Język- Kultura-Media”, 21-22 października, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tytuł referatu: Dialog z tradycją. Kreowanie wizerunku polskich pozaparlamentarnych partii prawicowych. Analiza wybranych strategii.

 

2013: III Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, 26-28 września, Wydział Zarządzania i Komunikacji, Uniwersytet Jagielloński. Tytuł referatu: „Kłamstwo i polityczna paranoja w kontekście strategii wizerunkowych public relations”.

 

2013: Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Ko)media, konteksty dyskursu medialnego: (ko)munikacja, (ko)operacja, (ko)ntestacja 18-20 września, Katowice, Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Vysoká škola finanční a správní v Praze, Európska Akadémia Manažmentu, Marketingu a Médií v Bratislave. Tytuł referatu: „Kontestacja władzy w przestrzeni Internetu jako przykład strategii wizerunkowej. Analiza niemieckiej pozaparlamentarnej Partii <Pogo>”.

 

2012: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media a polityka – między informacją i kreacją”, 13-14 listopada, Uniwersytet Jagielloński. Tytuł referatu: „Youtubizacja i wideoideologia w polskich kampanii wyborczych w XXI wieku”.

 

2012: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tabloidyzacja Polskiej Sceny Politycznej”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 18 maja. Tytuł referatu: „Polityczność, polityka i Pan Nergal w kontekście tabloidyzacji polskiej sceny politycznej”.

 

2011: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy polskiej demokracji”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 19-20 października. Tytuł referatu: „Progresywna idea demokracji. Netarchia”.

 

2010: X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Państwo, gospodarka, społeczeństwo, 14-15 czerwca. Tytuł referatu:Netarchia – demokracja doby Internetu”, (współautor Marta du Vall).

 

2010: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „”Krisis” polityki w świecie ponowoczesnym. Kryzys tożsamości politycznej – źródła, przebieg i antycypacje”, 13-14 maja. Organizatorzy: Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Katedra Filozofii i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Lądek Zdrój. Tytuł referatu:E-demokracja – antycypacja przyszłości. Rozważania na temat Polski”.

 

2009: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie”, Krynica Zdrój 21-22 października. Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tytuł referatu: „Strategie marketingowe polskich partii politycznych a problem znikającego wyborcy”.

 

2009: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Media i polityka. Bilans pierwszej dekady XXI w., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 13-14 października. Tytuł referatu: „Kryzys przywództwa w dobie marketingu politycznego” (współautor Marta du Vall).

 

2009: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo i Społeczeństwo”, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 8-9 czerwca. Tytuł referatu:Dziewczyny z bronią, czyli rzecz o kobiecym obliczu terroryzmu”.

 

2009: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „”Krisis” polityki w świecie ponowoczesnym – próba antycypacji przyszłości”. Organizatorzy: Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Katedra Filozofii i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Lądek Zdrój 13-14 maja. Tytuł referatu: „Czy rewolucja stoi u bram? Obraz współczesnej lewicy w Polsce”.

 

2008: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo i Społeczeństwo”, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 24-25 maja. Tytuł referatu: „Mit nowolewicowej rewolucji odczytany współcześnie”.

 

2004: Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Jednostka i społeczeństwo w doktrynach nacjonalistycznych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin maj 2004.

 

Udział w konferencjach w charakterze słuchacza, dyskutanta, eksperta:

 

2018: Konferencja Naukowa 1968 Polska-Europa-Świat, Udział w panelu eksperckim „Wszyscy chcemy zmieniać świat. Bunt i kontrkultura pokolenia rewolty”, Uniwersytet Warszawski, 27-28 czerwca. Panelista, dyskutant.

 

2016: Międzynarodowa Konferencja Wyszehradzka „Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Wyższa Szkoła Humanitas, 26 stycznia, Sosnowiec, uczestnik, dyskutant.

 

2014: Konferencja Naukowa „Komunikowanie polityczne w internecie”, Ośrodek Analiz Politologicznych, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 11 kwietnia, Warszawa, uczestnictwo bez referatu, dyskutant.

 

2014: Konferencja Naukowa „Dylematy etyczne w public relations i dziennikarstwie”, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Sekcja Public Relations PTKS, 10 kwietnia Warszawa, uczestnictwo bez referatu, dyskutant.

 

2014: I Zimowy Piknik Medioznawczy, spotkanie zorganizowane przez sekcję Komunikacji wizualnej i kultury popularnej PTKS, 28 lutego, Kraków. Uczestnik spotkania, dyskutant.

 

2013: Międzynarodowa Konferencja Developing a Liberal strategy against national online, 15-16 listopada, Kraków, Organizator  Europejskie Forum Liberalne (ELF), dyskutant

 

2013 – Ogólnopolska Otwarta Konferencja Prawdziwy PR, 9.05 Kraków, dyskutant.