Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Agnieszka Walecka-Rynduch

Doktor habilitowana nauk społecznych – dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński

Magister – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Kierunek Kulturoznawstwo, specjalność Europeistyka

Magister – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Kierunek Politologia

Absolwenta Międzywydziałowego Studium Amerykanistycznego, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Kierunek Amerykanistyka

Zainteresowania naukowe: współczesne media, komunikowanie polityczne, public relations, marketing polityczny

 

Pełnione funkcje:

 •  Adiunkt w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Kierownik Zespołu Badań nad Nowymi Mediami i Dziennikarstwem Ośrodka Badań nad Mediami
 • Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (Członek Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019-2023)
 • Członek Komisji Ewaluacyjnej, Szkoła Doktorska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Sekretarz Komisji Etyki Komunikacji PAU
 • Redaktor naukowy, recenzent Zentrum fűr Interdisziplinäre Polenstudien Europa-Universität Viadrina (pol-int.org)
 • Członek Rady Ekspertów International Public Relations Center
 • Certyfikowany coach ( ACSTH – ICF)

 

Prowadzone kursy:

 • Public relations
 • Media relations
 • Wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie wizerunkiem w mediach
 • Język polityki i marketingu politycznego
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kurs etykiety akademickiej
 • Warsztat rzecznika
 • Marketing polityczny
 • Zachowania w sytuacjach oficjalnych
 • Narzędzia i metody coachingu
 • Seminarium magisterskie

 

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

 • Walecka-Rynduch, A MediaEgo in the MediaPolis : Towards a New Paradigm of Political Communication : the Polish Case, Peter Lang, Berlin 2021.
 • Walecka-Rynduch, MediaEgo w MediaPolis. W stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019. ISBN 978-83-8084-293-9, e-ISBN 978083-8084-294-6, DOI 10.24917/9788380842939, ss. 344.
 • Walecka-Rynduch, Róg Rudiego Dutschke i Axel Springer Strasse. Nowa Lewica w Niemczech, ISBN 978-83-7571-176-9, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, ss. 194. https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/13784

 

Redakcje prac zbiorowych:

 • Walecka-Rynduch, B. Skowronek, E. Horyń (red.), „Język a media”. Perspektywy i zagrożenia komunikacji we współczesnych mediach”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Collegium Columbinum, Kraków 2020.
 • Walecka-Rynduch, B. Skowronek, E. Horyń (red.), „Język a media. Wzory komunikacji we współczesnych mediach”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018.
 • Walecka-Rynduch, B. Skowronek, E. Horyń (red.), „Język a media. Zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach”, Collegium Columbinum, Kraków 2015.

 

Redakcja czasopism naukowych:

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 

Rozdziały w monografiach wieloautorskich:

 

 

 

Udział w konferencjach naukowych (wybór):

2020: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza, Komunikacja, Działanie w procesie zmian”, 15-16 października, Uniwersytet Jagielloński, . Tytuł wystąpienia: Q&A” – jako przykład komunikowania performatywnego w MediaPolis.

2019: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne strategie, narzędzia i metody badania mediów i literatury”. Konferencja dedykowana pamięci Profesora Uniwersytetu Pedagogicznego Zbigniewa Bauera w 5. rocznicę śmierci i 67. rocznicę urodzin, 3-4 grudnia Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Tytuł wystąpienia: Ewolucja paradygmatu komunikowana politycznego i media performatywne w MediaPolis

2019: XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Etyka Mediów. Godność osoby w mediach – media godne osoby”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 22-23 maja. Tytuł wystąpienia: Postrzeganie „Innego” i komunikacja nieetyczna w MediaPolis. Przykład europejskich wyborów 2019 roku w Polsce.

2019: XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne Media. Przemoc w mediach”, 8-9 maja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł wystąpienia: „Inny” w MediaPolis. Niepokój  jako element komunikacji performatywnej

2018: Konferencja Jubileuszowa. Wiedza, Komunikacja, Działanie, 20 lat Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 24-25 października, Uniwersytet Jagielloński, Tytuł wystąpienia: „Sekret jako kategoria normatywna w MediaPolis”.

2018: IV Ogólnopolski Kongres Politologii. Państwo w czasach zmiany. 17-18 września Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł wystąpienia: „Zmiana paradygmatów komunikacji wizerunkowej w MediaPolis na przykładzie produkcji „Ucho Prezesa”.

2018: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych (mock- genres)”, 14 czerwca, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami. Tytuł wystąpienia: „Postprawda – medioprawda w MediaPolis”.

2018: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studia i perspektywy medioznawcze, 14-15 maja, Uniwersytet Wrocławski. Tytuł wystąpienia: „Twórcza literatura faktu (creative non-fiction), jako symulakrum współczesności

2018: Seminarium naukowe „Populistyczne Komunikowanie Polityczne”, 10-11 kwietnia, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł wystąpienia: „O „długim marszu przez instytucje”. Krótka historia populistycznej frazy jako bazy społecznej przebudowy”

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna, kulturalna:

2019: Centrum Nauki Kopernik – wykład otwarty: Kłamstwo a polityka w MediaPolis 26.09.

2018: Seminarium public relations: Wojna Światów. Teoria i praktyka współczesnego PR, 7 listopada, Uniwersytet Pedagogiczny. Organizator, Moderator.

2018 : Konferencja Naukowa 1968 Polska-Europa-Świat, Udział w panelu eksperckim „Wszyscy chcemy zmieniać świat. Bunt i kontrkultura pokolenia rewolty”. Uniwersytet Warszawski 27-28.

2017: Warsztaty dla redaktorów, Pol-Int, Zentrum fűr Interdisziplinäre Polenstudien Europa-Universität Viadrina, Jaroszowice, 23-26 listopada.

2017: III Kongres „Nauka wspiera biznes”, Sosnowiec 27 – 29 września, Wyższa Szkoła Humanitas. Ekspert, Moderator panelu nt. Autoprezentacji. Tytuł wystąpienia: „Człowiek jako marka. Strategie budowania wizerunku podczas wystąpień publicznych”.

2017: Seminarium Otwarte, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski, wykład nt. literackiego kontekstu wyborów 2015 r. Analiza literatury creative non-fiction i jej wpływu na kształtowanie polityków typu MediaEgo.

 

Odznaczenia i nagrody:

2020: Nagroda im. dr. Karola Jakubowicza. Nagroda przyznawana jest za wybitne prace naukowe, które wpisują się w obszar zainteresowań Patrona Nagrody. Głównym celem konkursu jest wspieranie naukowców, którzy zajmują się badaniami demokracji, praw człowieka, polityki medialnej, etyki dziennikarskiej i mediów publicznych.

 

http://www.ptks.pl/j3x/index.php/pl/nagroda-im-dr-karola-jakubowicza/edycja-2020