W związku z epidemią koronawirusa zmianie uległy zasady przeprowadzania obron prac dyplomowych.

Obowiązującym dokumentem jest Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-41/2020 w sprawie: zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Instrukcje dotyczące rejestracji pracy znajdują się na stronie: https://cos.up.krakow.pl/rejestracja-pracy/

Pobierz zarządzenie

Edytowalny wzór strony tytułowej