Przejdź do treści

Studia niestacjonarne

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022

 

Uwaga! Jedynymi wiążącymi harmonogramami zajęć są harmonogramy dostępne na:

indywidualnych kontach studentów na stronie: www.wu.up.krakow.pl

stronie uczelnianej: harmonogram.up.krakow.pl


Uwaga, II i III rocznik filologii polskiej: dniem przewidzianym na praktyki jest piątek od 8:00 do 14:30.
Czas odbywania praktyk należy indywidualnie ustalić z prowadzącym.

Do realizacji na II roku przewidziano 40 godzin (1 godzina = 45 minut); prowadzący mgr Krzysztof Wiatr
Do realizacji na III roku przewidziano 20 godzin (1 godzina = 45 minut); prowadząca mgr Maria Stachoń oraz 20 godzin w formie nieciągłej (1 godzina = 45 minut) prowadzący dr hab. prof. UP Janusz Waligóra.

Archiwa