Koła naukowe

 

Studenckie Koło Naukowe COOLturoznawcy jest organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym, działającym zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej Nr R/Z.0201-19/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku.

 

Spotykamy się regularnie w czwartki, aby podnosić swoją wiedzę i kompetencje badawcze w obszarze studiów kulturo- i medioznawczych. W ten sposób kształtujemy umiejętność krytycznego myślenia na temat otaczającej nas rzeczywistości. Organizujemy dyskusje, spotania autorskie, projekcje filmowe, włączamy się w ogranizację konferencji naukowych i festiwali filmowych. Uczestniczymy również w wydarzeniach kulturalnych na terenie Krakowa, dzięki czemu skutecznie się integrujemy!

 

Od roku akademickiego 2017/2018 do władz Koła należą: Żaneta Józefczyk (przewodnicząca), Paulina Kobza i Martyna Mazur (wiceprzewodniczące). Funckję Opiekunki Koła pełni dr Magdalena Stoch.

 

Jeśli chcesz do nas dołączyć pisz na: martynamazur90(małpa)gmail.com

Kategorie

Archiwa