Procedura antyplagiatowa i przygotowanie do obrony

 

Najważniejszą czynnością, która powinna zostać wykonana jak najszybciej, jeszcze przed złożeniem pracy do systemu jest zebranie kompletu wpisów w indeksie elektronicznym. Dziekanat potrzebuje minimum tygodnia (a w praktyce ok. dwóch) na przygotowanie protokołów, zaliczenie studiów, wyliczenie średniej itd. itp.

 

Postępowanie w procesie przygotowania do obrony:

1. Możliwie jak najszybsze zebranie wpisów w indeksie elektronicznym
2. Poddanie pracy procedurze antyplagiatowej. Procedurę antyplagiatową przeprowadza promotor pracy! Promotor ma 5 dni od złożenia na przeprowadzenie procedury.
3. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku: promotor zobowiązany jest do wydruku zaakceptowanego raportu ze strony Jednolitego Systemu Antyplagiatowego oraz do wypełnienia „Załącznika nr 2 do Procedury antyplagiatowej”.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku: poprawa pracy, ponowne poddanie się procedurze antyplagiatowej
4. Druk pracy przez studenta i złożenie pracy do przyjęcia u promotora
5. Rejestracja pracy w Dziekanacie. W trakcie rejestracji należy złożyć również 4 zdjęcia do dyplomu oraz potwierdzenie wpłaty za dyplom.
6. Złożenie zarejestrowanej pracy w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej.

UWAGA!!! Do procedury antyplagiatowej niezbędne są druki zgody na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej oraz oświadczenie dołączane do płyty CD.

Elektroniczna wersja pracy na nośniku CD/DVD musi zawierać stronę tytułową połączoną z resztą pracy. Prace bez strony tytułowej lub ze stroną w osobnym pliku nie będą przyjmowane do procedury antyplagiatowej. Programy do edycji tekstu pozwalają, przy wstawianiu numeracji stron, na pominięcie wyświetlania numeru na stronie pierwszej (tytułowej). System antyplagiatowy przyjmuje różne wersje pliku do sprawdzania (doc, docx, odt, rtf).

W związku z nowymi rozporządzeniami ministerstw, powinni Państwo drukować DWA EGZEMPLARZE PRACY: jeden dwustronny, jak najcieńszy, dla Dziekanatu, drugi dowolny (np. oprawiony i jednostronny) dla recenzenta. Egzemplarz recenzencki będzie Państwu przekazany po pomyślnej obronie pracy. Proszę nie drukować egzemplarza dla promotora, chyba że promotor wyraźnie sobie tego zażyczy.

Na stronie tytułowej, w informacji o promotorze, proszę wpisywać typ pracy odpowiedni dla kończonych studiów (magisterska, licencjacka).

Prosimy o podpisywanie pliku z pracą swoim imieniem i nazwiskiem.

Płyta CD/DVD proszę opisywać imieniem i nazwiskiem, kierunkiem i stopniem studiów (prace licencjackie i magisterskie), imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów doktoranckich lub imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych. Ponadto proszę umieszczać płytę w kopercie papierowej przewidzianej dla nośników CD/DVD, plastikowe pudełka nie będą przyjmowane przez Dziekanat. Bardzo proszę o zapisywanie elektronicznych wersji prac na płytach typu CD-R lub DVD+R. Płyty typu CD-RW lub DVD-RW to niepotrzebny wydatek, ponadto kompakty tego rodzaju umożliwiają usunięcie zawartości!

 

Zastosowanie się do powyższych zaleceń znacząco przyspieszy postępowanie antyplagiatowe.

 

Pozostałe druki związane z dyplomowaniem zajrzyj tutaj

Archiwa