Przejdź do treści

Logowanie się do systemów informatycznych

Logowanie się do systemów informatycznych

Informację o sposobie logowania się do systemów informatycznych znajdziecie Państwo na stronie:

https://cos.up.krakow.pl/systemy-informatyczne/

 

 1. Zajęcia zdalne – logowanie do poczty i aplikacji MS Teams

W związku z rozpoczęciem zdalnego nauczania przypominamy, że każdy student posiada mailowy adres uczelniany (studenci/ki pierwszego roku otrzymują go podczas inauguracji). Logowanie do poczty uczelnianej jest równocześnie logowaniem do aplikacji Teams.

 

Logowanie do poczty uczelnianej:

Adres: https://outlook.office.com

Login: imie.nazwiskoX@student.up.krakow.pl

Hasło: należy użyć hasła z Wirtualnej Uczelni (WU).

*X – występuje jeśli powtarza się imię i nazwisko, X to 1, 2, itd.

 

Swój adres email można sprawdzić na WU. Prosimy o dokładne sprawdzenie hasła.

Często na wydruku podobnie wyglądają poniższe znaki:

! (wykrzyknik) 1 (jedynka) I (duże i) l (małe L)

 

JEŻELI hasło nie działa w poczcie – należy je zmienić z poziomu Wirtualnej Uczelni: Menu student – zmiana hasła

Nowe hasło po 5 minutach będzie działało w poczcie uczelnianej oraz aplikacji Teams. Jeśli nie działa hasło do WU – należy zresetować hasło za  pomocą Wirtualnej Uczelni. Na stronie logowania WU znajduje się link „Odzyskiwanie hasła”. Nowe hasło po 5 minutach będzie działało w poczcie uczelnianej oraz aplikacji Teams. Reset hasła nie jest możliwy w portalu outlook.office.com

 

 1. mLegitymacje

Przypominamy o uruchomionym przez Uniwersytet Pedagogiczny dostępie do usługi mLegitymacja (legitymacja studencka na telefonie komórkowym). Usługa mLegitymacja jest oferowana w ramach bezpłatnej rządowej aplikacji mobilnej mObywatel, dostarczanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Dostępna jest dla studentów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich Uniwersytetu Pedagogicznego posiadających numer PESEL.

mLegitymacja studencka działa jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona potwierdzisz, że jesteś studentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, skorzystasz

również z przysługujących ulg.

UWAGA: Usługa jest już aktywna dla systemu Apple IOS

 

Wnioski o wystawianie mLegitymacji można wypełnić na stronie:

https://mlegitymacje.up.krakow.pl

(logowanie mailem uczelnianym oraz hasłem do Wirtualnej Uczelni)

Tam również znajdą Państwo regulamin i instrukcję instalacji.

 

III. Centrum Obsługi Studenta

Centrum Obsługi Studenta odpowiada za obsługę administracyjną studentów i absolwentów oraz prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów.

W Centrum Obsługi Studenta można:

 • otrzymać kartę okresowych osiągnięć;
 • otrzymać legitymację studencką (ELS);
 • otrzymać zaświadczenie o statusie studenta, o ukończeniu studiów, zaświadczenie do
 • kredytu studenckiego, zaświadczenie o opłaceniu/wysokości czesnego;
 • otrzymać wykaz średnich ocen dla celów socjalnych;
 • złożyć podanie o: Indywidualną Organizację Studiów (IOS), egzamin komisyjny,
 • zmianę trybu studiów, wpis warunkowy, powtarzanie semestru/roku, zmianę
 • promotora, urlop;
 • załatwić wszystkie sprawy związane z realizacją wznowień, przeniesień oraz studiów równoległych;
 • zarejestrować pracę dyplomową i załatwić sprawy związane z egzaminem
 • dyplomowym;
 • odebrać dyplom i suplement;
 • uzyskać informację o decyzji podjętej przez Dyrektora Instytutu w przypadku złożenia

Centrum Obsługi Studenta mieści się w budynku przy ul. Podchorążych 2, piętro I, w pokojach:

128, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147 oraz w budynku przy ul. Ingardena 4, w pok. 2N,

3N i 4N (dla kierunków: bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo narodowe, pedagogika,

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, praca socjalna).

 

Przyjmowanie interesantów:

 • poniedziałek w godz.: 10:00-14:00,
 • wtorek dzień wewnętrzny (dzień bez przyjmowania stron),
 • środa, czwartek w godz.: 10:00-14:00,
 • piątek w godz.: 11:00-15:00
 • sobota w godz.: 8:00 – 12:00 (dyżury sobotnie na stronie cos.up.krakow.pl).

W związku z powyższym korespondencję prosimy kierować na adres e-mailowy poszczególnych osób odpowiadających za obsługę kierunków (informacje na stronie internetowej cos.up.krakow.pl) lub na adres mailowy cos@up.krakow.pl

Kategorie

Archiwa