Przejdź do treści

Ogłoszenia

W dniu 27.06.2022 dr hab. prof. UP Marzena Błasiak-Tytuła będzie dyżurować w godz. 12-14.


Kulturoznawstwo i wiedzo o mediach, I rok, studia stacjonarne

Egzamin Współczesne systemy medialne odbędzie się zdalnie w piątek 24.06.2022 r. w godz. 17.00-17.30 na platformie MOODLE.

Kulturoznawstwo i wiedzo o mediach, I rok, studia niestacjonarne

Egzamin Współczesne systemy medialne odbędzie się zdalnie w piątek 24.06.2022 r. w godz. 17.00-17.30 na platformie MOODLE.


Dyżur dr hab., prof. UP Renaty Dźwigoł w dniu 15 czerwca odbędzie się wyjątkowo w formie zdalnej (godz. 11.00-12.30).

Terminy dyżurów w sesji egzaminacyjnej (pok. 570):
23.06 (czw.) 8.00-9.30
27.06 (pon.) 8.00-9.30
30.06 (czw.) 12.00-13.00
7.07 (czw.) 11.30-13.00 – sesja poprawkowa dla III roku.


dr Magdalena Ryszka-Kurczab podczas sesji dyżuruje w terminach:

czwartek 23.06: 8.15-9.15

piątek 24.06: 10.00-11.00


Dyżur prof. dr hab. Tadeusza Budrewicza z dnia 13 czerwca zostaje przeniesiony na 14 czerwca 12:15-13:45.


Czerwcowe dyżury dra Jakuba Koska odbywać się będą w czwartki w godz. 11:00-13:00.


Dyżury mgr Małgorzaty Kuśnierz w czerwcu:

9.06 11.00-13.00,
21.06 10.30-12.30.


Dyżur dr hab., prof. UP Małgorzaty Chrobak w dniu 7 czerwca dobędzie się wyjątkowo w formie zdalnej
w godz. 17.15-18.00.

Terminy pozostałych dyżurów w czerwcu:
9.06 (czw.) 14.00-14.45 (pok. 566)
10.06 (pt.) 9.45-10.45 (online, MS Teams)
23.06 (czw.) 12.30 – 13.00 (pok. 566)
30.06 (czw.) 11.00-12.30 (pok. 566)


Prof. Michalik w czerwcu stacjonarnie dyżuruje w następujących terminach:

9.06.2022 r. – godz. 11.00-12.00
14.06.2022 r. – godz. 15.30-16.00
23.06.2022 r. – godz. 15.30-16.00
24.06.2022 r. – godz. 18.00-18.30.
Dyżury zdalne pozostają bez zmian.


Dyżury dr hab. prof. UP Danuty Łazarskiej w czerwcu 2022:

9 VI od 9.30 do 11.30
23 VI od 11.00 do 12.30
30 VI od 12.00 do 13.00


Terminy dyżurów dr hab. prof. UP Ewy Horyń w czerwcu 2022:

9.06.2022 (czwartek) – 10.30-12.00 (s. 549)

23.06.2022 (czwartek) – 9.00-10.00 (s. 549)

30.06.2022 (czwartek) – 11.00-12.30 (s. 549)

Dyżur zdalny (piątkowy) pozostaje bez zmian.


I rok FP – Stacjonarne

Egzamin z języka łacińskiego z mgr Elżbietą Wolanin odbędzie się w dniu 23 czerwca w godz. 9:00-12:30 w sali 541.


I rok KiWoM Niestacjonarne

Egzamin z kursu Podstawy teorii literatury odbędzie się 12.06.2022 w godz. 12:00-14:00 w sali 542.


Filologia polska I rok niestacjonarny

Egzamin z języka łacińskiego odbędzie się w dniu 26 czerwca w godz. 13.30-15.00 w sali 541.

Archiwa