Przejdź do treści

Ogłoszenia

Do końca tego semestru dr hab. prof. UP Marta Szymańska dyżuruje w czwartki od 12:00 do 13:00.


mgr Katarzyna Lange będzie nieobecna do 18.01.


dr hab. prof. UP Marzena Błasiak-Tytuła będzie nieobecna w dniach 17.01-21.01 ze względu na urlop szkoleniowy.


Z powodu złego stanu zdrowia dr Katrzyna Sedivy-Mączka odwołuje seminarium w dniu 13.01.2022 r.


Od dnia 18 stycznia br. (tj. od wtorku) dr hab., prof. UP Małgorzata Chrobak dyżuruje wyłącznie zdalnie w aplikacji MS Teams.
Terminy i godziny pozostają bez zmian. Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt w sprawie ustalenia dokładnych godzin połączenia.


Szanowni Państwo,
w związku z nagłą sytuacją losową, wszystkie zajęcia Pana mgra inż. Janusza Mazura w tym tygodniu są odwołane.


Logopedia I rok

dr Iwona Steczko odwołuje zajęcia w dniu 13.01.2022 z powodu choroby. Zajęcia odbędą się 20.01 zgodnie z harmonogramem.


W nadchodzący czwartek 13 stycznia dr hab. prof. UP Zdzisława Orłowska-Popek dyżuruje od 10.00 do 10.45.


W tygodniu (10-14.01) dyżur dydaktyczny dr hab. Magdaleny Pudy-Blokesz odbędzie się zdalnie (w aplikacji Teams) w piątek (14.01) w godz. 9.00-11.00.


I rok 2 stopnia, Filologia polska

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z listą promotorów, którzy poprowadzą seminaria magisterskie w semestrze letnim.
Poniżej znajdują się tabele zawierające tematy, które mogą być realizowane na danym seminarium wraz z terminami ewentualnych konsultacji:

prof. Stanisław Koziara
prof. Krystyna Latawiec
prof. Piotr Kołodziej
prof. Renata Stachura-Lupa

Promotorzy nie prowadzą zapisu na seminaria, o sposobie zapisu poinformujemy Państwa w osobnym ogłoszeniu.


I rok 2 stopnia, Logopedia

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z listą promotorów, którzy poprowadzą seminaria magisterskie w semestrze letnim.
Poniżej znajdują się tabele zawierające tematy, które mogą być realizowane na danym seminarium wraz z terminami ewentualnych konsultacji:

prof. Marzena Błasiak-Tytuła
prof Marta Korendo
prof. Halina Pawłowska-Jaroń

 

Promotorzy nie prowadzą zapisu na seminaria, o sposobie zapisu poinformujemy Państwa w osobnym ogłoszeniu.


Szanowni Państwo,

poniżej załączamy terminy planowych oraz odrabianych wykładów z prof. Maciejem Mączyńskim

dla I roku FP, Wstęp do językoznawstwa

14 stycznia, godz. 9.15-10.45;
14 stycznia, godz. 10.45-12.15;
21 stycznia, godz. 9.15-10.45;
28 stycznia, godz. 9.15-10.45

dla I roku L, Językoznawstwo dla logopedów

14 stycznia, 17.15-18.45;
21 stycznia, godz. 10.45-12.15;
28 stycznia, godz. 10.45-12.15;
4 lutego, godz. 9.15-10.45;
4 lutego, godz. 10.45-12.15


Zaliczenia z oceną i egzaminy – prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska – sesja egzaminacyjna:

7.02.2022 (poniedziałek): sala 444

14.00- 16.00 – Wstęp do medioznawstwa – zaliczenie z oceną

16.00- 17.15 – Elementy teorii mediów i komunikowania – zaliczenie z oceną

17.15-19. 00 – Podstawy komunikacji społecznej – egzamin

 

10.02. 2022 (czwartek): sala 550 lub 539

15.00-15.45 – Podstawy komunikacji wizualnej – zaliczenie z oceną

 

Zaliczenia z oceną i egzaminy – sesja poprawkowa:

14.02. (poniedziałek)

15.00 – 15.45 – Wstęp do medioznawstwa

15.45 – 16.30 – Elementy teorii mediów i komunikowania

16.30 – 17.15 – Podstawy komunikacji społecznej

17.15 – 18.00 – Podstawy komunikacji wizualnej


Ostatni dyżur zdalny dr hab. Patrycji Włodek w tym roku odbędzie się 20 grudnia 0 15.00. Dyżury na styczeń zostaną ogłoszone na początku nowego roku.


Do 14.01.2022 r. prof. Michalik odbywa dyżury tylko w formie zdalnej


W bieżącym tygodniu dyżur prof. dra hab. Stanisława Koziary odbędzie się w trybie wyłącznie zdalnym.


WAŻNE!

II rok 1 st. FP spec. N
Zajęcia z kursu Pierwsza pomoc przedmedyczna zostały zaplanowane na wtorki (31.11, 7.12, 14.12, 21.12), godz. 8.15-9.45

I rok 2 st. FP spec. N
Zajęcia z kursu Pierwsza pomoc przedmedyczna zostały zaplanowane na wtorki (11.01, 18.01), godz. 10.45-12.15 oraz 12.30-14.00

II rok 1 st. L
Zajęcia z kursu Pierwsza pomoc przedmedyczna zostały zaplanowane na wtorki:
gr. 1, 7.12, 4.01, 1.02, godz. 14.00-15.30 oraz 25.01, godz. 12.15-13.45;
gr. 2, 7.12, 4.01, 1.02, godz. 12.15-13.45 oraz 25.01, godz. 14.00-15.30


prof. M. Mączyński odwołuje zajęcia w dniu 26.11.br. i przenosi je na:
28.01, godz. 9.15-10.45, Wstęp do językoznawstwa dla I roku Filologii Polskiej;
28.01, godz. 10.45-12.15, Językoznawstwo dla logopedów dla I roku Logopedii
Dodatkowe zajęcia z Językoznawstwa dla logopedów odbędą się 10.12 o godz. 14.00-15.30.

Link do wykładu z Wprowadzenia do psychologii, który będzie prowadzić Pani dr A. Muchacka-Cymerman (termin: czwartek 18.00-19.30)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aLfQgy_mKkkzl5C3D3h7vQlwNgaKBe69pLxQn52V39gc1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b8692ebf-7fda-4e55-a894-548429b41a39&tenantId=560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93


Archiwa