Przejdź do treści

Ogłoszenia

dr hab. prof. UP Anna Zapalec odwołuje zajęcia z Najnowszej historii Polski w dniu 29.10.2021.


Piątkowy (22 X) dyżur zdalny dr hab. prof. UP Danuty Łazarskiej odbędzie się w godz. od 9.15 do 10.00


Link do wykładu z Wprowadzenia do psychologii, który będzie prowadzić Pani dr A. Muchacka-Cymerman (termin: czwartek 18.00-19.30)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aLfQgy_mKkkzl5C3D3h7vQlwNgaKBe69pLxQn52V39gc1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b8692ebf-7fda-4e55-a894-548429b41a39&tenantId=560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93


KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH I ROK I STOPNIA
Studentów, którzy nie odebrali legitymacji i PIN-u 1 X, zapraszam we wtorek (5 X) w godz. 13.30-15.30 do pok. 555. Katarzyna Lange


Kategorie

Archiwa