Przejdź do treści

Konferencja „(R)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii”

Konferencja

Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej (R)ewolucja języka i komunikacji
we współczesnych mediach w dobie pandemii
,

która odbędzie się w trybie zdalnym w dniach 18-19 marca 2021 r. w  Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Wzorem poprzednich trzech edycji naszym celem jest stworzenie płaszczyzny dla merytorycznej dyskusji badaczy z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, a także dziennikarzy, politologów, socjologów, antropologów. Interesuje nas szerokie ujęcie badawcze języka i komunikacji w mediach oraz analiza ich wszelkich przejawów, zarówno rozważania teoretyczno-metodologiczne, jak i analizy materiałowe konkretnych przypadków.

W ramach konferencji pragniemy objąć refleksją następujące zagadnienia:

  1. Język i komunikacja w mediach w świetle różnych perspektyw badawczych.
  2. Oblicza pandemii we współczesnych mediach.
  3. Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów.
  4. Medialne obrazy świata.
  5. Media jako praktyki społeczne. Użytkowanie a/i kompetencje medialne.
  6. Nowa komunikacja: social media, blogosfera, FacebookTwitter, itp.
  7. Public relationsi ich przejawy językowe w przestrzeni medialnej.
  8. (R)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach.

 

Konferencja została objęta patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

 

 

 

Komitet Organizacyjny:

                                                                                                                       Prof. dr hab. Bogusław Skowronek

Dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch

 

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Archiwa