Przejdź do treści

Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów

Misją Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów jest prowadzenie badań o tematyce migracyjnej a w szczególności edukacji i integracji migrantów, upowszechnianie ich wyników oraz  propagowanie wiedzy oraz kształcenie specjalistów w tej dziedzinie.

Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów (CBEIM) działa w ramach Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego. CBEIM współpracuje z instytucjami badawczymi jak Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji (OWIM) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, organizacjami międzynarodowymi takimi jak Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce i IOM (International Organization for Migration) a także organizacjami pozarządowymi  między innymi ze Stowarzyszeniem „Dla Ziemi” i Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja  a także

CBEIM podejmuje wspólne działania ze szkołami oraz instytucjami edukacyjnymi. Ich celem jest wspólne budowanie programów wsparcia językowego i kulturowego dla uczniów z doświadczeniem migracji. We współpracy z Fundacją Edukacji Polonijnej i zespołem Polskich Szkół Internetowych „Libratus” badacze i badaczki Centrum prowadzą badania dotyczące języka polskiego jako odziedziczonego.

CBEIM jest członkiem Europejskiej Sieci Migracyjnej (ESM).

 

Zadania CBEIM:

 • prowadzenie badań dotyczących edukacji i integracji migrantów,
 • upowszechnianie wiedzy o migracjach a przede wszystkim edukacji i integracji migrantów,
 • szkolenie zarządzających oświatą, pracujących w środowisku wielokulturowym,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli uczących uczniów z doświadczeniem migracji,
 • udzielanie wsparcia studentom-wolontariuszom, którzy pomagają uczniom z doświadczeniem migracji i ich rodzicom w poznawaniu języka i kultury polskiej,
 • wspieranie edukację polskich dzieci powracających z zagranicy oraz tych, które mieszkają poza Polską.


Struktura CBEIM

 
Rada Programowa


Przewodniczący Rady Programowej
dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny, Prorektor ds. Kształcenia

 
Członkowie Rady Programowej
prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej
prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska, Uniwersytet SWPS, Instytut Anglistyki, Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego
prof. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Języka Polskiego Jako Obcego
prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Kierownik Katedry Migracji Współczesnych i Stosunków Etnicznych
dr hab. Piotr Kołodziej, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej
dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Filologii Angielskiej, Kierownik Katedry Dydaktyki Języka Angielskiego.


Zespół CBEIM
 

 
Kierownik CBEIM
dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP

 

Zastępca Kierownika CBEIM
dr hab. Marta Szymańska, prof. UP

 

Sekretarz naukowy
dr Agnieszka Hennel-Brzozowska

 

Badaczki/Badacze
dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP
dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP
dr Agnieszka Jasińska
dr hab. Paweł Sporek
dr Ewa Żmijewska
mgr Katarzyna Lange
mgr Justyna Wrona
mgr Magdalena Błażejewska

 

Współpracowniczki/Współpracownicy
dr Katarzyna Grudzińska, Centrum Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
mgr Ewa Kozdraj, Stowarzyszenie „Dla Ziemi” www.dlaziemi.org
mgr Urszula Legawiec, Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, www.fundacjareja.eu
mgr Kamil Mielnik, Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum
mgr Anna Mikulska, Uniwersytet Jagielloński
 Rozpoczynamy projekt „INNA SZKOŁA” Małopolski model wsparcia nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji.

Od 1.02.21 nauczyciele biorący udział w projekcie wezmą udział w pierwszym szkoleniu asynchronicznym dotyczącym akwizycji języka obcego/drugiego oraz nauczania języka edukacji szkolnej.

Aktualne projekty

Projekt „Małopolski model wsparcia nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji „INNA SZKOŁA”, grant FAMI, 2020-2021.

Celem projektu jest zbudowanie modelu skutecznego wsparcia dla nauczycieli i pedagogów szkolnych pracujących z uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracji. W projekt włączone zostaną klasy, do których uczęszczają uczniowie i/lub uczennice z doświadczeniem migracji. Zajęcia będą odbywać się w oparciu o autorska Metodę JES-PL.

Projekt „INNA SZKOŁA” jest finansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach środków z „Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”.

W Projekcie wezmą udział nauczyciele z dwóch szkół podstawowych na terenie miasta Krakowa.

W ramach projektu zaplanowano:

 • Warsztaty online
 • Grupy dyskusyjne
 • Moderowane ćwiczenia praktyczne
 • Lekcje dotyczące interkulturowości

 

Projekt międzynarodowy „polski.info – further development of the e-learning platform for the Polish language”, 2020-2023, grant Erasmus +, Strategic Partnership in the field of adult education.

Interaktywna platforma e-learningowa www.polski.info pomoże nauczyć się i doskonalić swoje umiejętności w zakresie  języka polskiego na poziomie B1 Wszystkie materiały  będą dostępne online, za darmo.

Platforma polski.info, przygotowana przez językoznawców i specjalistów od zdalnego nauczania i udostępniona w sierpniu 2020 roku, została stworzona specjalnie dla cudzoziemców, którzy chcieliby mówić po polsku i dowiedzieć się więcej o Polsce – kraju o bogatej europejskiej historii i kulturze.

Na platformie znajdują się podstawowe informacje o życiu w Polsce, polskich tradycjach, języku codziennej komunikacji. Materiały dostępne na polski.info pozwolą nauczyć się komunikowania w języku polskim, ułatwią zrozumienie Polaków i ich życia, a nawet mogą zwiększyć szanse na rynku pracy.

Co można znaleźć na platformie ?

 • Zdalne kursy języka polskiego na poziomie A1 i A2, w niniejszym projekcie przygotowane zostaną materiały na poziomie B1
 • Przewodnik po polskiej gramatyce na poziomie A, w przygotowaniu w tym projekcie poziom B1
 • Podstawowy słownik z nagraną wymową, w przygotowaniu następne 5000 słów.
 • Narzędzia do komunikowania się z innymi użytkownikami platformy.

 

Partnerzy Projektu
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (lider projektu) up.krakow.pl
Studio Gaus GmbH (Niemcy) studiogaus.com
Ostravská univerzita (Czechy) osu.cz
Lietuvos Edukologijos Universitetas (Litwa) leu.lt
Edukácia@Internet (Słowacja) ikso.net
Inter-kulturo d.o.o. (Słowenia) inter-kulturo.si

 

Projekty zakończone

Projekt międzynarodowy „Polski Online”, 2017-2020, Erasmus + , Strategic Partnership in the field of adult education

Interaktywna platforma e-learningowa www.polski.info pomoże rozpocząć naukę języka polskiego na poziomie A1 i A2. Wszystkie materiały  są dostępne online, za darmo.

Platforma polski.info, przygotowana przez językoznawców i specjalistów od zdalnego nauczania i udostępniona została w sierpniu 2020 roku. Platforma  stworzona specjalnie dla cudzoziemców, którzy chcieliby mówić po polsku i dowiedzieć się więcej o Polsce – kraju o bogatej europejskiej historii i kulturze.

Na platformie znajdują się podstawowe informacje o życiu w Polsce, polskich tradycjach, języku codziennej komunikacji. Materiały dostępne na polski.info pozwolą nauczyć się komunikowania w języku polskim, ułatwią zrozumienie Polaków i ich życia, a nawet mogą zwiększyć szanse na rynku pracy.


Partnerzy Projektu
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (lider projektu)
Studio Gaus GmbH, Niemcy
Ostravská univerzita, Czechy
Lietuvos Edukologijos Universitetas, Litwa
Edukácia@Internet, Słowacja
Inter-kulturo d.o.o., Słowenia


Projekt międzynarodowy „Polonistyka Otwarta”, 2019-2020, grant Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

Polonistyka otwarta to projekt mający na celu promocję Polski kultury za granicą. Podstawą działań są webinaria o polskiej kulturze literaturze, historii i języku polskim adresowane do studentów zagranicznych uczących się języka polskiego.

Wykłady online z napisami w języku angielskim dostępne są na stronie https://www.youtube.com/channel/UC1z4Q92mCBAFT7-7JYgr0cQ


Partnerzy Projektu
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (lider projektu)
L’INALCO Paris, Francja
Ostravská univerzita, Czechy
Lietuvos Edukologijos Universitetas, Litwa

 

 

 

Kategorie

Archiwa