Przejdź do treści

Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów


O Nas
Uniwersytet Pedagogiczny –  lider w zakresie badań edukacyjnych – obserwując zwiększającą się liczbę uczniów z doświadczeniem migracji w polskich szkołach, powołał specjalizujący się w tym zakresie ośrodek: Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów (CBEIM). Centrum działa w ramach Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego.
CBEIM współpracuje ze szkołami, instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, aby wspólnie budować programy wsparcia językowego i kulturowego dla uczniów z doświadczeniem migracji. Upowszechnia wiedzę o migracjach, edukacji i integracji migrantów. Przygotowuje szkolenia dla zarządzających oświatą, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, udziela wsparcia studentom-wolontariusz, którzy pomagają uczniom z doświadczeniem migracji i ich rodzicom w poznawaniu języka i kultury polskiej.
CBEIM wspiera także edukację polskich dzieci powracających z zagranicy oraz tych, które mieszkają poza Polską. Współpracuje z Fundacją Edukacji Polonijnej i zespołem Polskich Szkół Internetowych „Libratus”. W placówkach tych Centrum prowadzi badania dotyczące języka polskiego jako odziedziczonego.

Struktura CBEIM
Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów (CBEIM) jest jednostką o charakterze naukowym utworzoną w strukturze Instytutu Filologii Polskiej przez Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 24 kwietnia 2017 roku. Działa on zgodnie z Regulaminem.
Misją Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów jest prowadzenie badań o tematyce migracyjnej, upowszechnianie ich wyników, propagowanie wiedzy o edukacji i integracji migrantów, migracjach oraz kształcenie specjalistów w tej dziedzinie.
Rada Programowa
 
Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym, określającym i inicjującym kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzonej przez Centrum.
Rada Naukowa OBM składa się z siedmiu członków reprezentujących różne ośrodki naukowe.

Przewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Uniwersytet Pedagogiczny, Prorektor ds. Kształcenia
Członkowie Rady Programowej
dr hab. Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej
dr hab. Hanna Komorowska-Janowska, Uniwersytet SWPS, Instytut Anglistyki Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego
dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Języka Polskiego Jako Obcego
dr hab. Dorota Praszałowicz, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Kierownik Katedry Migracji Współczesnych i Stosunków Etnicznych
dr hab. prof. UP Ewa Młynarczyk, Uniwersytet Pedagogiczny, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej
dr hab. prof. UP Joanna Rokita-Jaśkow, Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Filologii Angielskiej, Kierownik Katedry Dydaktyki Języka Angielskiego

Zespół CBEIM
 
Kierownik CBEIM
dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła-Behrens
Zastępca Kierownika CBEIM
dr hab. prof. UP Marta Szymańska
Sekretarz naukowy
dr Agnieszka Hennel-Brzozowska
 
Badaczki/Badacze
dr hab. prof. UP Mirosław Michalik
dr hab. prof. UP Joanna Rokita-Jaśkow
dr Agnieszka Jasińska
dr Joanna Pitura
dr Paweł Sporek
dr Ewa Żmijewska
mgr Katarzyna Lange
 
Współpracowniczki/Współpracownicy
dr Katarzyna Grudzińska
mgr Urszula Legawiec
mgr Kamil Mielnik
 


6 czerwca w UP, zorganizowane przez Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów odbyło się seminarium i spotkanie sieciujące uczelni wyższych „Problematyka migracji i uchodźctwa w programach nauczania studiów o specjalności nauczycielskiej oraz kierunków pedagogicznych”. Współorganizatorem spotkania było polskie biuro Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców (UNHCR).
Celem spotkania było podjęcie inicjatywy utworzenia Rady Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców. Inicjatorami utworzenia Rady byli badaczki i badacze reprezentujący Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Raport na temat nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji
„Wsłuchując się w głosy nauczycieli małopolskich pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji –  badanie potrzeb” – projekt badawczy. Celem badania było zdiagnozowanie potrzeb osób związanych z uczeniem dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji w celu określenia, w jaki sposób można im pomóc w procesie zdobywania i uzupełniania kompetencji zawodowych koniecznych w trakcie pracy uczniami.

 
 
 
 
„W polskiej szkole”
Wspieranie uczniów cudzoziemskich oraz szkół prowadzących oddziały przygotowawcze (materiały i szkolenia) w ramach zadania konkursowego „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”. Konkurs nr DE.WZP.263.1.3.2017. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach umowy nr MEN/2017/DSWM/1296.
 
Materiały dla uczniów i nauczycieli do pobrania:
[fusion_imageframe image_id=”3040″ style_type=”none” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”none” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” alt=”” link=”” linktarget=”_self” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]http://filpolska.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/03/Materiały-1-206×300.jpg[/fusion_imageframe]
1, 2, 3, 4, 5, 6,
http://fundacjareja.eu/w-polskiej-szkole/
 
Przewodnik dla nauczycieli
[fusion_imageframe image_id=”3037″ style_type=”none” stylecolor=”” hover_type=”none” bordersize=”” bordercolor=”” borderradius=”” align=”none” lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” alt=”” link=”” linktarget=”_self” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]http://filpolska.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/03/Materiały.jpg[/fusion_imageframe]
Przewodnik
http://fundacjareja.eu/przewodnik-dla-nauczyciela/


International Interdisciplinary Conference Migration and Education — To understand relations between migration and education –  challenges for research and practice
21 October 2017
 
The conference participants investigate the complex relationship between education and migration, engaging various specialists in the field of research and practice. Among various aspects of the host society education offered to migrants, special attention will be given to second language education, considered as the key factor for successful migrant integration.

The conference debate focuses on the following main questions:
1. Who should be taught? – education of children and adults, education of the migrants and of the host society members (e.g. school teachers);

2. What should be taught? – education of the language of mutual communication, education of migrants’ mother tongue and culture, education of the cultural differences, etc.

3. How to teach? – analysis of the past and present migrant educational experience, including migrant education in Poland and education for Polish diaspora members abroad.Polish Online – Wielojęzyczna platforma do nauki języka polskiego

O nas

Uczenie się z wykorzystaniem internetu jest jedną z najprostszych i najbardziej efektywnych form uczenia się, która ma zastosowanie także w nauce języków. Interaktywna platforma e-learningowa polski.info pomoże nauczyć się podstaw języka polskiego – drugiego co do wielkości języka słowiańskiego po rosyjskim. Wszystko to stanie się online, efektywnie i za darmo. Platforma została stworzona specjalnie dla cudzoziemców, którzy chcieliby zacząć mówić po polsku i dowiedzieć się więcej o Polsce – kraju o bogatej europejskiej historii i kulturze. Na platformie znajdują się podstawowe informacje o życiu w Polsce, polskich tradycjach, języku codziennej komunikacji. Materiały dostępne na polski.info pozwolą nauczyć się komunikowania w języku polskim, ułatwią zrozumienie Polaków i ich życia, a nawet mogą zwiększyć szanse na rynku pracy.
Co można będzie tu znaleźć?
Zdalne kursy języka polskiego na poziomie A1 i A2 (w tym wstępne ćwiczenia fonetyczne na początku poziomu A1).
Przewodnik po polskiej gramatyce.
Podstawowy słownik z nagraną wymową.
Narzędzia do komunikowania się z innymi użytkownikami platformy.
Polski.info stworzony został dzięki wsparciu programu Erasmus+. Na platformie znajdują się materiały multimedialne, interaktywne i motywujące ćwiczenia, teksty do czytania. Komunikowanie się ze sobą oraz praktykowanie języka, umożliwi użytkownikom forum dyskusyjne.
Platforma zostanie uruchomiona w sierpniu 2020 roku i będzie dostępna w 9 językach (polskim, czeskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, litewski, słowackim, słoweńskim i ukraińskim).
W razie pytań lub sugestii zapraszamy do kontaktu: info(at)polski.info.
 
Partnerzy Projektu
Sześciu partnerów z sześciu krajów:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska) up.krakow.pl
Studio Gaus GmbH (Niemcy) studiogaus.com
Ostravská univerzita (Czechy) osu.cz
Lietuvos Edukologijos Universitetas (Litwa) leu.lt
Edukácia@Internet (Słowacja) ikso.net
Inter-kulturo d.o.o. (Słowenia) inter-kulturo.si

Kategorie

Archiwa