Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

 • prof. dr hab. Zofia Budrewicz – kierownik
 • dr hab. prof. UP Danuta Łazarska
 • dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła-Behrens
 • dr hab. prof. UP Marek Pieniążek
 • dr hab. prof. UP Marta Szymańska
 • dr hab. Paweł Sporek
 • dr Agnieszka Jasińska
 • dr Piotr Kołodziej
 • dr Katarzyna Pławecka
 • dr Maria Sienko
 • mgr Katarzyna Lange

Pracownicy emerytowani

 • prof. zw. dr hab. Zenon Uryga
 • prof. dr hab. Maria Jędrychowska
 • prof. dr hab. Ryszard Jedliński
 • prof. UP dr hab. Barbara Dyduch
 • prof. UP dr hab. Barbara Guzik
 • prof. UP dr hab. Elżbieta Mikoś
 • dr Urszula Petkowska
 • dr Alicja Rosa
 • dr Alicja Witkowska

Katedra jest największą jednostką organizacyjną w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz największą katedrą dydaktyki w kraju. Jej pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne na pierwszym i drugim stopniu studiów dziennych i zaocznych, a także uczyli lub uczą języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Praca badawcza członków Katedry obejmuje badania prowadzone przede wszystkim w zakresie dydaktyki literatury i języka polskiego dla wszystkich etapów kształcenia – w ujęciu antropocentrycznym, kulturowym, semiotyczno-aksjologicznym. Szczegółowa problematyka badań dotyczy między innymi:

 • metod kształcenia kulturowo-literackiego i kulturowo-językowego
 • teorii podręcznika jako narzędzia kształcenia oraz praktycznego funkcjonowania podręczników w szkole dawnej i współczesnej
 • tworzenia i oceny koncepcji kształcenia kulturowo-literackiego i kulturowo-językowego w szkole oraz budowania narzędzi kształcenia (np. seria podręczników To lubię! dla szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, liceów profilowanych i techników)
 • historii dydaktyki literatury i języka polskiego
 • recepcji lektur szkolnych
 • nauczania kontekstowego w kształceniu literackim
 • kształtowania pojęć z zakresu teorii literatury oraz językoznawstwa na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum
 • interakcyjnych modeli artystyczno-edukacyjnych, wzmacniających indywidualną i kulturową tożsamość młodzieży
 • formacyjnych celów edukacji polonistycznej
 • edukacji medialnej oraz teorii mediów i kultury popularnej
 • interpretacji tekstu literackiego w szkole (w ujęciu teoretycznym i praktycznym)
 • dzieła malarskiego jako tekstu i kontekstu w kształceniu polonistycznym
 • edytorstwa podręczników do języka polskiego
 • empatii
 • aspiracji edukacyjnych młodzieży wiejskiej
 • współczesnych uwarunkowań kształcenia kulturowo-literackiego i kulturowo-językowego
 • sprawdzianów po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego oraz nowej matury

W Katedrze działają dwie Pracownie:

 • Pracownia Edukacji Regionalnej (kierownik: dr Maria Sienko)
 • Pracownia Dydaktyki Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego (kierownik: prof. UP dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens)

Katedra znana jest również z organizowanych co dwa lata ogólnopolskich konferencji naukowych pod nazwą Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego.

Najlepszym absolwentom studiów magisterskich Katedra nadaje certyfikat jakości. Jest on potwierdzeniem ich najwyższych kwalifikacji w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela.

 

 

 

Archiwa