Przejdź do treści

prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz

Ur. 1954 w Tarnowie, 1975-1979 studia polonistyczne na WSP w Krakowie, od 1979 zatrudnienie w Instytucie Filologii Polskiej, doktorat 1989, habilitacja 2002, tytuł profesora 2012. Główne obszary zainteresowań naukowych: mediewistyka, historia literatury staropolskiej, literatura religijna, mariologia, ikonografia, edytorstwo dzieł literatury dawnej, popularyzacja wiedzy o kulturze staropolskiej.

Szerszy biogram: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku: http://www.ppibl.ibl.waw.pl/mediawiki/index.php?title=Roman_MAZURKIEWICZ

 

Pełnione funkcje:

 • członek kolegium redakcyjnego „Ruchu Literackiego”
 • członek korespondent Pontificia Academia Mariana Internationalis
 • członek korespondent PAU, Wydział I Filologiczny
 • członek Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie
 • członek Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” 2018-2023 (MNiSW)

 

Granty, projekty badawcze (koordynacja i udział):

 • projekt zamawiany nr PBZ KBN 064/H01/2001 „Biblioteka Zabytków Polskiego Piśmiennictwa Średniowiecznego”, 2001-2006, wykonawca zadania
 • projekt PBZ-MNiSW-03/II/2007–2011, Humanizm polski. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej, kierownik edytorskiej serii „Inedita”
 • projekt NPRH nr 11H 11 024880, Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych, 2012–2013, wykonawca zadania
 • projekt NPRH nr 1aH 15 0401 83 IV edycja,  moduł „Tradycja” 2015–2016, Rozszerzona kontynuacja serii wydawniczej „Staropolski dramat religijny”: „Staropolski dramat i dialog religijny”, wykonawca zadania
 • projekt NPRH  nr11H 12 0171 8, Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej, wykonawca zadania
 • projekt NPRH nr 11H 12 0114 81, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej, 2019, wykonawca zadania

 

Prowadzone kursy:

 • Historia literatury staropolskiej i oświeceniowej
 • Literatura staropolska w kontekstach kulturowych
 • Cyfrowy warsztat polonisty

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej,  Kraków 1994 (II wyd. 2002, III wyd. 2012).
 • Tradycja świętojańska w literaturze staropolskiej, Kraków 1993.
 • Polskie średniowieczne pieśni maryjne. Studia filologiczne, Kraków 2002.
 • Grzegorz Czaradzki, Rytmy o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej, wyd. R. Mazurkiewicz i E. Buszewicz, Warszawa 2009.
 • A. Wolan, De libertate politica sive civili / O wolności rzeczypospolitej albo ślacheckiej, tłum. Stanisław Dubingowicz, wyd. M. Eder i R. Mazurkiewicz, Warszawa 2010.
 • Z dawnej literatury maryjnej. Zarysy i zbliżenia, Kraków 2012.
 • Przedziwna Matka Stworzyciela swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej, Warszawa 2008.
 • Kazania maryjne, wyd. R. Mazurkiewicz i K. Panuś, Kraków 2014.
 • George Buchanan, Baptistes, sive Calumnia / Walenty Maciej Tepper, Wiersz smutny, śmierć męczeńską świętego Jana Chrzciciela wyrażający, wyd. E. Buszewicz i R. Mazurkiewicz, Lublin 2016.
 • Wespazjan Kochowski, Ogród Panieński, wyd. R. Mazurkiewicz i W. Pawlak, Warszawa 2019 (Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 47).

 

Udział w konferencjach krajowych i  zagranicznych z referatem (wybór):

 • Mediewistyka literacka A.D. 2005, II Kongres Mediewistów Polskich. Lublin, 2005.
 • Inedita humanistyczne, konferencja „Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – rewizje. Wstęp do badań”, Warszawa, 2007.
 • „Eva, Ave – para słów, lecz nad tysiąc ważą…”. Zwiastowanie w dawnej polskiej poezji, konferencja „Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej”, Kraków, 2010.
 • Uwagi na marginesie najnowszej edycji Żywota Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca konferencja „Jak wydawać teksty dawne”, Poznań, 2016.
 • „Z dusze, z ciała, z majętności…”. Złoto, kadzidło i mirra w kaznodziejstwie (staro)polskim, konferencja „Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś”, Kraków, 2018.
 • „Pełne tajemnic dary, bo w nich Bóg, Król i mary…”. Złoto, kadzidło i mirra w dawnej egzegezie, Wydział I Filologiczny PAU, Kraków, 2018.
 • Banderia Prutenorum, czyli poczet chorągwi krzyżackich, obalonych piórem Jerzego z Krakowa, konferencja „Jerzy Harasymowicz – poeta Krakowa, poeta Karpat. Próba nowego odczytania”, Kraków, 2019.
 • Motywy i wątki apokryficzne w tzw. Kazaniach Paterka, konferencja „Źródła staropolskich apokryfów. Pytania, problemy, perspektywy”, Poznań, 2020

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna:

Twórca i redaktor serwisów naukowo-edukacyjnych: Staropolska. pl, Mediewistyka Literacka Online, Mikołaj Rej 2005; autor podręczników i antologii, m.in. Zrozumieć średniowiecze. Wypisy, konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli (1994, 1997); Kultura średniowiecza i renesansu. Materiały z dziejów sztuki – dla liceów (1998); Starożytność – średniowiecze. Antologia. Klasa I (2003); „Wiadomych rzeczy pospolita śpiżarnia”. Staropolska mądrość w sentencjach, przysłowiach i cytatach (2004).

 

Odznaczenia i nagrody:

 • nagroda Ministra Edukacji Narodowej indywidualna z tytułu osiągnięć naukowych za pracę doktorską
 • nagroda w konkursie Fundacji im. Konrada i Marty Górskich na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie humanistyki za rok 1989
 • medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Literary Award Sarmatian Review (for scholarly excellence in founding and developing the website Staropolska.pl (Polish Institute of Houston)
 • Krzyż Wolności i Solidarności
 • Medal Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

 

Linki do stron zewnętrznych:

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku: http://www.ppibl.ibl.waw.pl/mediawiki/index.php?title=Roman_MAZURKIEWICZ

Staropolska: Tradycja ‒ Kultura ‒ Literatura: http://www.staropolska.pl/

Meliton. Mediewistyka Literacka Online: http://meliton.staropolska.pl/

Mikołaj Rej 2005: http://mikolajrej.staropolska.pl/

Internetowy Warsztat Badawczy Filologa: http://polonistyka.staropolska.pl/