Przejdź do treści

prof. dr hab. Bogusław Skowronek

prof. dr hab. Bogusław Skowronek

Profesor Zwyczajny

Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej

boguslaw.skowronek@up.krakow.pl;

tel: 12 662 63 99

pok: 571

ORCID: 0000-0002-4049-4653

Absolwent polonistyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Magisterium: 1989 rok, doktorat: 1998 rok, habilitacja: 2007 rok, uzyskanie tytułu profesora nauk humanistycznych: 2014 rok. Główne zainteresowania badawcze to mediolingwistyka, lingwistyka kulturowa, kognitywizm, filmoznawstwo, medioznawstwo oraz zjawiska kultury współczesnej i popularnej. W latach 2010 – 2016 Dziekan Wydziału Filologicznego UP w Krakowie, zaś w latach 2016 – 2020 Prorektor ds. Kształcenia UP w Krakowie. Miłośnik podróży, kina i dobrych książek.

 

Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (członek Zarządu), Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Członek Komisji Językoznawstwa krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

 

Prowadzi m.in. następujące kursy: „Lingwistyka kulturowa”, „Podstawy językoznawstwa kognitywnego”, „Kognitywizm: spojrzenie interdyscyplinarne”, „Kognitywna analiza tekstów kultury”, „Reklama: język i poetyka”, „Metodologia badań językoznawczych”, „Krytyczna analiza dyskursów medialnych i tekstów kultury”, „Dyskursy współczesności”.

 

Autor blisko 130 artykułów naukowych i 5 książek: „O dialogu na lekcjach w szkole średniej. Analiza pragmatyczno-językowa”, Kraków 1999; „Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno-kulturowe”, Kraków 2007; „Film w przestrzeni kultury audiowizualnej. Studia. Szkice. Interpretacje”, Kraków 2011; „Mediolingwistyka. Wprowadzenie”, Kraków 2013 (tłumaczenie na język rosyjski, 2015); „Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne”, Kraków 2020.

 

Popularyzator sztuki filmowej, działacz Dyskusyjnych Klubów Filmowych, założyciel w Wyższej Szkole Pedagogicznej (dzisiejsze UP) Dyskusyjnego Klubu Filmowego „WSPAK” oraz Sekcji Filmowej Koła Polonistów w IFP, współpracuje z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej (m.in. jako wykładowca w Akademii Polskiego Filmu), współpracownik krakowskich kin.

 

Odznaczony  Medalem Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w uznaniu szczególnych zasług (2008 rok), Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2010 rok) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (2011 rok). Laureat nagród Rektora za publikacje naukowe i pracę organizacyjną.